T-hjelpecellene identifiserer kreftceller

Artikkel

T-hjelpeceller spiller en sentral rolle i immunresponsen mot lymfomer og myelomatose.

Katrin Ulrike Lundin har studert hvilken betydning T-hjelpeceller spiller i bekjempelsen av B-cellekreft i en musemodell. Resultatene er presentert i avhandlingen Idiotype-specific CD4+ T cells in protection against B lymphoma and myeloma.

– Vi hadde lenge hatt en mistanke om at idiotypespesifikke CD4-positive T-celler er viktige i kroppens immunsvar mot B-cellekreft, sier Lundin til Tidsskriftet.

Studien ble gjennomført med mus som bare hadde én idiotypespesifikk T-cellereseptor, slik at alle CD4-positive T-celler kunne gjenkjenne idiotypen. Det viste seg at musene var beskyttet mot B-cellekreft som uttrykte idiotypen. Mus uten T- eller B-celler som hadde fått idiotypepositivt B-lymfom, kunne kureres ved injeksjon av idiotypespesifikke T-hjelpeceller.

– Det viste seg at aktiverte T-hjelpeceller satte i gang apoptose i B-lymfomcellene. T-hjelpecellene skilte også ut signalstoffer som aktiverte makrofager, noe som er en viktig faktor i bekjempelsen av myelomceller, sier Lundin.

Avhandlingen utgår fra Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Katrin Ulrike Lundin disputerte for Ph.D.-graden 13.6. 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=9076

Anbefalte artikler