Lege granskes for bruk av blankoresepter

Artikkel

En allmennlege har skrevet ut blankoresepter og overlatt til sin legesekretær å fylle ut medikament og pasientnavn. Praksisen er ulovlig og svært uetisk, mener ekspertene.

Forholdet ble kjent fordi legesekretæren etter hvert begynte å skrive ut resepter til seg selv, noe som ble fanget opp i en rutinekontroll fra Helsetilsynet. På grunn av at legen var mye ute på reise og hadde mange pasienter med rusproblemer, laget han en bunke halvferdig utfylte resepter med sin signatur på. Så var det opp til legesekretæren å fylle ut pasientens navn og et aktuelt medikament, ved å se på pasientjournalene.

– Politi og påtalemyndighet ser svært alvorlig på praksisen som har vært ved dette legekontoret. Jeg håper slik praksis ikke er utbredt blant norske leger, sier politiadvokat og aktor i saken, Rudolf Christoffersen til Tidsskriftet. Politiet har oversendt saken til Helsetilsynet, som bekrefter at de har saken under vurdering.

Legeforeningens jurister mener en slik praksis er brudd på helsepersonellloven. Loven bygger på at det er legen som foretar medisinske vurderinger.

Leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, tror ikke det er utbredt blant allmennleger å skrive ut blankoresepter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9220

Anbefalte artikler