Minileder

Forsidebildet

Marianne Loraas

I dette nummeret

Nyheter

Michael Bretthauer
Ragnhild Ørstavik
Charlotte Haug
Åsmund Reikvam

Medisin og vitenskap

Trine Valaker
Trygve Jonassen
Per Bakke
Anita Lyngstadaas*
Roald Ekanger
Bjørn Hagen
Anna Himmelmann
Ole Erik Iversen
Torbjørn Iversen
Randi Nordal
Ole Frithjof Norheim
Mathias Onsrud
Steinar Tretli
Claes Tropé
Kjersti Bakken
Elin Alsaker
Anne Elise Eggen
Eiliv Lund
Egil Johnson
Bjørg Eline Gjerlaug
Anne Holck- Steen
Hans-Olaf Johannessen
Erik Carlsen
Tone Enden
Hans Jørgen Noreng
Anders Drolsum
Kjetil Søreide
Einar Gudlaugsson
Kjell H. Kjellevold
Jetmund Ringstad
Erik Formoe
Ingrid Castberg
Pål Sandvik
Pirouz Badr
Frank E. Sørgaard
Jan L. Svennevig

Profesjon og samfunn

Shaun Treweek
Signe Flottorp
Atle Fretheim
Kari Håvelsrud
Doris Tove Kristoffersen
Andy Oxman
Olaf Gjerløw Aasland
Shaun Treweek
Signe Flottorp
Atle Fretheim
Kari Håvelsrud
Doris Tove Kristoffersen
Andy Oxman
Olaf Gjerløw Aasland
Kari Håvelsrud
Signe Flottorp
Atle Fretheim
Doris Tove Kristoffersen
Andy Oxman
Shaun Treweek
Olaf Gjerløw Aasland
Sissel Steihaug
Birgitte Ahlsen
Wenche Eide
Aud Eva Tjønneland
Kari Anne Refsnes
Berit Kjær
Endre Sandvik
Heidi Lindland
Petter Gjersvik
Bjørn Oscar Hoftvedt
Sverre Varvin
Eline Thorleifsson
Kristian Hagestad
Birgit Lie
Sidsel Rogde
Jens Bjørheim
Raida Ødegaard
Brynhild Braut
Jørgen Holmboe
Vilhelm Lund
Per E. Børdahl
Jon Henrik Laake

Kommentar og debatt

Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Sverre E. Kjeldsen
Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Sverre E. Kjeldsen
Kjell Midtbø
Arne Westheim
Arne Svilaas
Jan Otto Syvertsen
Annett Arntzen
Sven Ove Samuelsen
Leiv S. Bakketeig
Camilla Stoltenberg
Carl Ditlef Jacobsen
Thomas Bøhmer
Sverre Varvin
Bjørn Oscar Hoftvedt

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

På tampen