Over 18 000 yrkesaktive leger i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet leger i Norge øker meget raskt – i desember 2004 var det 3,9 yrkesaktive leger per 1 000 innbyggere i Norge. Blant disse legene er 16,2 % utenlandske statsborgere.

  Vi har tidligere sett på utviklingen i antallet yrkesaktive leger i Norge i perioden 1998 – 2004 etter stillingsgruppe (1). Det siste året har antallet yrkesaktive leger økt med 680, hvorav omtrent 330 underordnede sykehusleger og 100 allmennleger. Det ser ut til at veksten i antallet overordnede sykehusleger er svakere enn tidligere. Vi skal her se nærmere på yrkesaktive leger i Norge etter stillingsgruppe ved slutten av 2004.

  Tabellen viser yrkesaktive leger under 70 år i Norge fordelt på stillingsgruppe per 6.12. 2004. Tallene er hentet fra Legeforeningens legeregister og gjelder registrert hovedstilling.

  Flere sykehusleger

  Flere sykehusleger

  Inkludert turnuslegene utgjør de nærmere 10 000 sykehuslegene 54 % av yrkesaktive leger i Norge, mens allmennleger og øvrige leger i kommunehelsetjenesten utgjør 25 %. I 1970 utgjorde andelen allmennleger 28 %, i 1981 27 %, i 1991 28 % og i 2000 24 %.

  Statistikken er usikker når det gjelder leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Andelen medlemmer er høyest blant privatpraktiserende spesialister (98,7 %) og lavest i gruppene administrative stillinger (93,8 %), «annen stilling i Norge» (94,9 %) og i vitenskapelige stillinger (94,5 %).

  Andelen utenlandske statsborgere er høyest i gruppen med ukjent stilling og blant underordnede sykehusleger, hvor mer enn hver femte lege er utenlandsk statsborger. Lavest er andelen utenlandske statsborgere i administrative stillinger. Blant turnusleger er andelen utenlandske statsborgere lavere enn tidligere, men vi skal her være klar over at andelen er høy blant ikke-medlemmer som i liten grad er registrert.

  Stadig flere kvinner

  Stadig flere kvinner

  Langt over halvparten av turnuslegene er nå kvinner, og nesten halvparten av de underordnede sykehuslegene. Lavest er kvinneandelen i gruppen «annen stilling i Norge» og blant privatpraktiserende spesialister.

  Andelen godkjente spesialister er naturlig nok høyest blant privatpraktiserende spesialister, men noen av disse mangler norsk spesialistgodkjenning. Det fremgår også at 7,2 % av overordnede sykehusleger mangler norsk spesialistgodkjenning, mens 17,3 % av underordnede sykehusleger er godkjente spesialister.

  Andelen med doktorgrad er høyest i vitenskapelige stillinger (44,8 %). Blant overordnede sykehusleger har 16,6 % doktorgrad. Antallet er lavest blant allmennleger og bedriftsleger. Ingen turnusleder har doktorgrad.

  Se også Legeforeningens nettsider, legestatistikk for 2004 (www.legeforeningen.no/index.gan?id=54982)

  Tabell

  Antall leger etter stillingsgruppe per 6.12. 2004. Den norske lægeforenings register

  Antall

  Utlendinger %

  Kvinner %

  Spesialist %

  Overordnet sykehuslege

  5 273

  13,4

  26,8

  92,8

  Underordnet sykehuslege

  3 787

  20,4

  49,6

  17,3

  Turnuslege sykehus

  649

  8,2

  54,7

  0,0

  Turnuslege kommune

  268

  9,7

  53,4

  0,0

  Allmennlege/fastlege/kommunelege mv.

  4 264

  15,5

  31,6

  55,5

  Privatpraktiserende spesialist

  897

  8,1

  22,3

  98,7

  Bedriftslege

  264

  9,5

  37,5

  54,5

  Vitenskapelig stilling

  663

  8,3

  32,9

  48,1

  Administrativ stilling

  321

  5,6

  28,7

  67,6

  Annen stilling i Norge

  190

  11,5

  19,2

  24,7

  Ukjent stilling

  1 504

  34,2

  42,3

  22,5

  Totalt

  18 080

  16,2

  35,5

  54,6

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media