Klage på markedsføring

Rådet for legeetikk
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det finnes ikke lenger noe forbud for leger å drive reklame for, eller medvirke til, at det drives reklame for medisinske metoder.

  Praktiserende spesialist A innleverte en klage på en annonse som skal ha vært inntatt i telefonkatalogens gule sider. Annonsen var innlevert fra en konkurrerende legevirksomhet.

  Praktiserende spesialist A skriver bl.a. til rådet: «Jeg vil levere en klage inn på markedsføringen til …... Bruken av en lege som blikkfang og sannhetsvitne for markedsføring er smakløs og kan ikke være i tråd med Legeforeningen sine retningslinjer.»

  Rådet uttalte i denne forbindelse at etiske regler for leger tidligere hadde en bestemmelse som la begrensninger på legers mulighet for å delta i forskjellige former for reklame. Disse er fjernet etter vedtak fra Legeforeningens landsstyre.

  Den eneste bestemmelse som nå står igjen og som direkte angår legers medvirkning i reklame, finnes i etikkreglenes kapittel III, § 5. Bestemmelsen sier: «En lege må ikke drive reklame for medikamenter eller medisinske forbruksartikler. …»

  Det er etter dette derfor ikke noe forbud for leger å drive reklame for eller medvirke til at det drives reklame for medisinske metoder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media