Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Aino Snellman, Helen Brandstorp, Kjell Magne Johnsen og Sigrun Winterfeldt, Tana bru, 21. mars 2004

«Her kan det foregå konsultasjoner på samisk, norsk, engelsk, tysk, russisk og spansk. Kun to av oss kan samisk godt nok. Det er vi i ferd med å gjøre noe med.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler