Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Stor fare for epidemier etter flodbølgen

Overlevende i Sørøst-Asia etter naturkatastrofen 26.12. 2004 er svært utsatt for sykdomsepidemier, særlig vannbårne infeksjoner som diaré, dysenteri og tyfoidfeber, pga. sammenbrudd i vannforsyningen. Kvinner, barn og eldre er spesielt utsatt. Derfor har tilgang til rent vann i katastrofeområdene stor prioritet i hjelpearbeidet. Faren for vektoroverførte sykdommer som malaria og denguefeber er også økt, og trange og dårlige boforhold øker faren for utbrudd av meslinger, influensa, meningitt, akutte luftveisinfeksjoner og tuberkulose.

Verdens helseorganisasjons apparat for håndtering av store naturkatastrofer ble umiddelbart aktivert for å bistå lokale og nasjonale helsemyndigheter i hjelpearbeidet. 31.12. satte organisasjonen opp en 100-dagers nødplan for arbeidet i Sørøst-Asia, med et foreløpig budsjett på over 37 millioner amerikanske dollar (1). Effektiv sykdomsovervåking og respons ved sykdomsutbrudd gjennom etablering av et varslingssystem for slike sykdommer ble gitt høy prioritet. Faren for kolera, tyfoidfeber, shigellose, hepatitt A, hepatitt E, denguefeber og busktyfus anses som stor på Sri Lanka og i Indonesia, Thailand og India. På Maldivene gjelder faren de fire sistnevnte sykdommene. Det er fare for malaria på Sri Lanka, men ifølge WHO ikke i de aktuelle kystområdene i Indonesia, Thailand og India. For leptospirose er anslagene usikre.

Anbefalte artikler