Helicobacter pylori-utrydding

Jørgen Vogt Om forfatteren
Artikkel

Noen leger bruker uttrykket «eradikering» om eliminering av Helicobacter pylori hos pasienter ved hjelp av antibiotika. Denne anglisismen savner hjemmel i norsk, og er vel ganske unødvendig. På godt norsk heter det utrydding, på samme måte som vi snakker om utrydding av rotter, stokkmaur, veggedyr og så videre. Med respekt å melde virker bruken av eradikering noe oppstyltet, eller kan tyde på manglende omtanke ved oversettelse fra engelsk.

Tidsskriftets veileder for manuskriptforfattere sier at engelske ord og uttrykk bør oversettes til norsk, og Tidsskriftets ordliste oppfordrer til heller å bruke utrydding.

Si og skriv derfor H pylori-utrydding, utrydding av H pylori og H pylori-utryddende behandling.

Anbefalte artikler