Legemiddelanalyser for spesielt interesserte

Olav Spigset Om forfatteren
Artikkel

Pedersen-Bjergaard, Stig

Rasmussen, Knut E.

Legemiddelanalyse

503 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 498

ISBN 82-7674-844-9

Dette er en lærebok i legemiddelanalyse, primært skrevet for universitetsstudenter i farmasi. Det gjenspeiles også i innholdet. De første ti kapitlene handler om basale kjemiske og statistiske prinsipper samt lovverk for farmasøytisk kvalitetskontroll. Kapittel 11 – 24 beskriver metoder for kromatografisk analyse med eksempler fra legemiddelområdet. Kapittel 25 og kapittel 26 er omfattende og tar opp kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og ferdige produkter. De to siste kapitlene, 27 og 28, omtaler kortfattet analyse av legemidler i biologisk materiale samt kvalitetsstandarder for legemiddelanalyse.

Fordelen med boken er at den starter på et så basalt nivå at spesifikke forkunnskaper ikke er nødvendig. På denne måten er den egnet for alle som har interesse for feltet, men som ikke har noen egen utdanning på fagområdet fra tidligere. Utvalgte deler (fremfor alt kapittel 11 – 24) kan brukes som innføring for leger som samarbeider med personell som utfører analyser med kromatografisk teknikk eller som selv skal arbeide med slike analyser. Selv om man her tar for seg analyse av legemidler, er de analytiske prinsippene som presenteres også anvendbare for analyser av kroppsegne stoffer.

Hvis man er ute etter praktisk informasjon om analyse av legemidler i biologisk materiale, er boken for kortfattet for leger. Særlig gjelder dette avsnittet om rusmiddelkontroller. Det er heller ikke mer enn én side om immunologisk analyseteknikk, noe som er et sentralt prinsipp for analyse av kroppsegne og kroppsfremmede stoffer i serum og urin. Noen spesielle teknikker, som ICP-MS for analyse av sporstoffer (av interesse blant annet ved mistanke om forgiftninger med tungmetaller), tas ikke opp.

Arbeider man innenfor et område der analyser med kromatografiske teknikker er sentralt, får man her en oversiktlig innføring. Boken kan således være aktuell for f.eks. spesialistkandidater i klinisk farmakologi og ev. også for kandidater i medisinsk biokjemi. Spørsmålet man må stille seg før man går til bokhandelen er om det er verdt å kjøpe en bok der omtrent halvparten av innholdet er irrelevant, selv om den andre halvparten gir en grei oversikt for den som trenger slik kunnskap.

Anbefalte artikler