Frie, men ikke frittflytende

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Universitetene er viktige samfunnsinstitusjoner. Kvaliteten på, omfanget av og innretningen på forskning og undervisning er i betydelig grad med på å prege verden omkring oss. Det er naturlig at samfunnet har interesse av hvordan universitetene drives og styres. Stortinget er nå midt oppe i behandlingen av en ny lov om universiteter og høyskoler hvor nettopp dette er tema. En rekke fremtredende universitetsfolk mener at det fremlagte lovforslaget truer helt grunnleggende verdier. Det er avgjørende at vi får en lov som i tilstrekkelig grad tar hensyn til at universitetene må være frie og uavhengige med et langsiktig perspektiv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media