Vondere for kvinner

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kvinner har oftere postoperativ smerte enn menn. Det viser en norsk studie.

Forskere ved Anestesiavdelingen, Rikshospitalet, har undersøkt om det er noen forskjell kjønnene imellom når det gjelder postoperativ smerte (1). Mer enn 200 pasienter deltok i tre randomiserte undersøkelser om effekten av intraartikulær analgesi etter kneartroskopi. Pasienter som utviklet moderate til sterke smerter etter operasjonen, ble inkludert. 84 % av kvinnene rapporterte om moderat eller alvorlig smerte, mot bare 53 % av mennene – dvs. at risikoen for tidlig postoperativ smerte var ca. 50 % høyere hos kvinner enn hos menn.

Vi vet lite om årsakene til at kvinner rapporterer mer smerte etter et kirurgisk inngrep enn menn gjør. Læringspsykologiske og sosiale forhold kan ha betydning, men det kan også være rene biologiske forskjeller. Varianter av enkeltgener har betydning for hvordan smertestillende medikamenter virker, og noen slike gener er kjønnsbundet. Sentralnervøse effekter av kjønnshormoner kan ha betydning for hvordan vi opplever smerte. Det er imidlertid lite som tyder på at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder behandlingseffekt av vanlige smertestillende medikamenter, sier overlege Leiv Arne Rosseland, som er førsteforfatter av artikkelen (1).

– Våre resultater viser at forskning på akutt smerte og effekt av smertelindrende behandling må innbefatte kjønnsforskjeller. Det er sannsynlig at man i tidligere studier har funnet falskt positive effekter av for eksempel morfin intraartikulært, blant annet fordi gruppene har vært skjevt sammensatt kjønnsmessig, sier Rosseland.

Anbefalte artikler