Selvmord blant eldre på dansk

Ildri Kjølseth Om forfatteren
Artikkel

Tellervo, Jorit

Selvmord blandt gamle mennesker – myter, viden og forebyggelse

238 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Pris DKK 249

ISBN 87-17-03715-8

I innledningen gir redaktøren følgende begrunnelse for utgivelsen: I mange vestlige land (også i Norge) er selvmordshyppigheten størst i de eldste aldersgrupper. Likevel har medier og forskere hovedsakelig konsentrert seg om unge mennesker. Mangelen på oppmerksomhet kan støtte oppfatningen om at selvmord ikke angår gamle. Det medvirker til at omverdenen ikke er forberedt på å fange opp signaler om selvmord fra et gammelt menneske.

Boken er utgitt med støtte fra Sundhedsstyrelsen i Danmark. Det er en antologi med bidrag fra en rekke forfattere med ulik bakgrunn: Forskere, leger, psykologer, sykepleiere, filosof og teologer gir sammen en bred og spennende gjennomgang av dette store og vanskelige temaet. Forfatterne presenterer den forskningsbaserte kunnskapen som finnes, men de formidler også viktig erfaringsbasert viten fra sine respektive faglige ståsteder. Det er også en rekke intervjuer med mennesker som har personlige erfaringer – det kan være pårørende/etterlatte, helsepersonell eller eldre som selv har gjort selvmordsforsøk.

Disse kapitlene formidler en form for kunnskap til forståelse, og de kompletterer på en viktig måte faktakunnskapen i boken. Nydelige og uttrykksfulle illustrasjoner er utført av bokens redaktør, Jorit Tellervo, som har bakgrunn som sykepleier og bildende kunstner.

Veksling mellom teoretisk pregede kapitler og intervjuer gjør dette til lett og fascinerende lesning. Dansk språkdrakt burde ikke by på problemer for nordmenn.

Her tar man opp et viktig tema som på mange måter er tabu også her i landet. Kunnskap og innsikt i en kompleks problematikk formidles på en utmerket måte. Jeg vil anbefale boken til alle med interesse for dette temaet, uavhengig av faglig bakgrunn.

Anbefalte artikler