Les mer om …

Artikkel

Statin uten resept

I Storbritannia kan simvastatin i 10 mg dose nå kjøpes uten resept. Britiske helsemyndigheter håper på økt bruk av kolesterolsenkende midler, lavere kolesterolnivå i befolkningen og mindre hjerte- og karsykdom. Vedtaket er radikalt og bryter med gjeldende prinsipper for legemiddelhåndtering.

Reseptfritak for statiner?

Svak dokumentasjon for behandlingseffekt ved ovarialcancer

Pasienter med kreft i ovariene har som regel avansert sykdom på diagnosetidspunktet, og prognosen er ofte dårlig. Primærbehandlingen omfatter kirurgi og eventuell kjemoterapi, men den vitenskapelige dokumentasjonen for effekt av slik behandling er begrenset.

Primærbehandling av ovarialcancer

Østrogenbehandling øker faren for brystkreft

Risikoen for brystkreft dobles hos kvinner som får østrogenbehandling i overgangsalderen. Slik behandling bidrog vesentlig til nye tilfeller av brystkreft i perioden 1996 – 2001. Dette viser en studie ved Universitetet i Tromsø av et representativt utvalg på flere enn 31 000 norske kvinner i alderen 45 – 64 år.

Østrogenbehandling og brystkreft

Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin

Rusmiddelbruk kan overvåkes og rusfrihet bekreftes ved å undersøke urinen. Det er viktig å klarlegge på forhånd hva man ønsker å få ut av testingen og hva et positivt svar skal brukes til. Det skal være et klart skille mellom prøver tatt i medisinsk sammenheng og prøver der et positivt svar kan medføre alvorlige sanksjoner. Hvilke rutiner skal følges ved slik testing?

Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin

Faglig oppdatering og bruk av retningslinjer i allmennmedisin

Alle leger har ansvar for egen læring, og som arbeidsgiver har allmennleger i privatpraksis et ansvar for medarbeiderne og deres faglige oppdatering. Leger bruker fortsatt mye tid på etterutdanning som har liten effekt på klinisk praksis. For medarbeiderne varierer mulighetene for faglig oppdatering svært mye.

Kliniske retningslinjer skal være med på å hjelpe lege og pasient til å velge adekvat behandling og kan redusere uheldig variasjon i klinisk praksis. I hvilken grad følger norske allmennleger slike retningslinjer?

Faglig oppdatering i allmennmedisin

Retningslinjer for allmennpraksis – blir de lest og blir de brukt?

Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert?

Hva gjør fastlegenes medarbeidere for å holde seg faglig oppdatert?

Anbefalte artikler