Vaginal forløsning etter tidligere keisersnitt?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Vaginal forløsning av gravide som i sitt forrige svangerskap ble forløst med keisersnitt, er forbundet med større perinatal risiko enn gjentatt keisersnitt, men risikoen er uansett liten.

Foto Marianne Loraas

I en prospektiv studie over fire år ved 19 universitetssykehus i USA ble alle gravide med ett foster som tidligere hadde fått utført keisersnitt studert (1). Over 17 800 fødte vaginalt, mens om lag 15 800 fikk utført elektivt keisersnitt. I den første gruppen fikk 124 (0,7 %) uterusruptur. Der fødselen skjedde til termin, fikk 12 barn hypoksisk hjerneskade, men dette skjedde ikke med noen av dem som ble født etter keisersnitt (p < 0,001). Sju av disse tilfellene skjedde etter uterusruptur (absolutt risiko 0,46 per 1 000 kvinner). Endometritt og blodtransfusjon var hyppigere ved vaginal forløsning enn ved keisersnitt.

– Det er ikke gjennomført randomiserte studier med denne svært aktuelle problemstillingen, men observasjonsstudien er stor og godt utført, sier professor Pål Øian ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Noen faktorer, blant annet tidligere vellykket vaginal forløsning, tyder på at kvinnene som ble forløst vaginalt, var bedre egnet for dette enn de andre. Likevel var det noe større risiko for komplikasjoner for mor og barn ved vaginal forløsning enn ved nytt keisersnitt, selv om risikoen var liten uansett forløsningsmetode.

Studien angir korttidsresultater, ikke konsekvenser for senere graviditeter, påpeker Øian. – Vi mangler gode norske data på området, men denne studien viser hvor viktig håndteringen av kvinnens første fødsel er, sier han.

Anbefalte artikler