Beretning fra Rådet for legeetikk 1.7. 2003 – 30.6. 2004

Artikkel

Tidligere har hele årsberetningen fra Rådet for legeetikk blitt trykt i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Noen saker har hatt en slik aktualitet at de også er presentert i Tidsskriftet umiddelbart etter rådets behandling av sakene, eller på Legeforeningens hjemmeside på Internett.

Fullstendig beretning for perioden juli 2003 – juni 2004 forligger nå på www.legeforeningen.no. I vårhalvåret 2005 vil vi presentere utvalgte saker fra rådet i Tidsskriftets seksjon Aktuelt i foreningen.

Anbefalte artikler