Venter krevende sykehusforhandlinger

Øyvind Sæbø Om forfatteren
Artikkel

Det er grunn til å regne med at revisjon av overenskomsten for sykehuslegene vil innebære krevende forhandlinger.

12.1. i år overleverte Legeforeningen kravene i A2-delen av overenskomsten i forhandlingsmøte med NAVO.

Etter den virketid som avtalene er basert på, skulle det gjennomføres en revisjon av overenskomstene i NAVO-området fra 1.4. 2004. Akademikerne Helse leverte kravene 25.3. 2004. Etter nærmere drøftinger mellom partene (Akademikerne Helse og NAVO) – og i lys av den meget konfliktfylte forhandlingssituasjonen som for øvrig avtegnet seg på foretakssektoren våren 2004 – ble man enige om å utsette forhandlingene til etter sommerferien 2004. Kravene var basert på en videreføring av gjeldende sosiale bestemmelser og reguleringsnivå for disse, supplert med noen meget avgrensede forbedringer.

Forhandlingene ble tatt opp igjen 14.9. 2004. NAVOs tilsvar inneholdt et meget krevende opplegg for desentralisering av sosiale rettigheter og bestemmelser som Akademikerne i dag har samlet på A1-nivå i overenskomstsystemet. For alle andre organisasjoner enn Legeforeningen ville forslaget bety en regulering på foretaksnivå. Et slikt systemkrav har samtlige av organisasjonene i Akademikerne avvist. Kravet anses å være en risikoøkning og en mulig trussel mot den fremtidige ivaretakelsen av de sosiale rettighetene for medlemmene. Det er for stor ustabilitet i foretaksorganiseringen. Avtaleverkets plass er utrygg i forhold til fusjoner, nedleggelser og omorganisering til at dette kan godtas. Akademikerne mener at NAVO i alt for stor grad betrakter helseforetakene som ordinære bedrifter og ikke som en del av en samlet offentlig tjenesteproduksjon i velferdssamfunnet.

I etterkant av forhandlingsmøtet 14.9. 2004 har det vært holdt en rekke sonderingsmøter med NAVO for om mulig å finne en løsning slik at lønnsoppgjøret kunne komme skikkelig i gang. Det har ikke gitt de resultater som en kunne håpe på. Uenigheten om reguleringsnivået for de sosiale bestemmelsene trekkes dermed videre i  orhandlingsrunden. Det har tatt lang tid å utforme en protokoll om dette som det var mulig å oppnå enighet om, og som ikke la føringer på sluttresultatet i forhandlingene eller eventuelt i en megling. 22.12. 2004 ble protokollen undertegnet. Det er grunn til å regne med at de krav Legeforeningen nylig har overlevert i sitt forhandlingsmøte med NAVO, også blir krevende forhandlinger.

Anbefalte artikler