Turnuslegers reise- og flytteutgifter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har flere ganger tatt opp overfor Stortinget det urimelige i at flytteutgifter i forbindelse med pålagt turnustjeneste heretter ikke dekkes fullt ut.

  Bevilgningen til reise- og flytteutgifter til turnusleger er i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2005 vedtatt redusert med minst 30 %. Dette innebærer at turnuslegene selv må dekke flytteutgifter med inntil kr 10 000 ved tiltredelse i stilling i sykehus og kommunehelsetjenesten. I Finnmark, Troms med unntak av Tromsø, Nordland og Sogn og Fjordane ytes tilskudd til flytting i sin helhet.

  Halvannet års samlet turnustjeneste i sykehus og i kommunene er en obligatorisk del av legeutdanningen i Norge, fremholder Legeforeningen, som mener det er dypt urimelig at turnuslegene skal påføres ytterligere kostnader knyttet til en tjeneste av beordringsmessig karakter. I tillegg reagerer Legeforeningen sterkt på at informasjonen kommer sent og rammer turnusleger som er midt i tjenesten. Rundskrivet medfører også innstramming i dekningsgraden i forhold til obligatoriske kurs for turnusleger som fylkeslegekurset (1). Legeforeningen reagerer kraftig på dette og har i brevs form bedt Sosial- og helsedirektoratet begrunne vedtaket. I svaret fra direktoratet fremgår det at kursene vil bli administrert av fylkesmannen som tidligere. Endringen er at utgiftene ikke lenger dekkes innenfor reise- og flytteutgifter, men over en annen budsjettpost. Refusjon av reiseutgifter til fylkesvise veiledersamlinger vil også bli refundert som tidligere.

  Ordningen er fra 1.1. 2005 administrert av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media