Ingen knebling om eget arbeidsfelt

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

I ytringsfrihetens navn har sykehusansatte full adgang til offentlig å uttrykke sitt syn på ulike spørsmål.

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen understreker at Grunnlovens § 100 sikrer ytringsfriheten til de ansatte ved sykehus. Det gjør han i forbindelse med et skriftlig spørsmål Ola D. Gløtvold, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, reiste i desember i fjor.

– En av flere grunner til at Gløtvold spurte Høyre-statsråden om helsearbeidernes ytringsfrihet, var en sjokkerende rapport som ble lagt frem i november 2004. Der svarte så mange som 9 % av alle spurte sykepleiere at begrenset ytringsfrihet går utover pasienters helse. Gløtvold mener at å kneble sykehusansatte i debatter utgjør en fare for hele helsevesenet, skriver Hamar Arbeiderblad.

I sitt svar fremhever Ansgar Gabrielsen at sykehusansatte har adgang til offentlig å uttrykke sitt syn. – En slik ytringsfrihet på eget arbeidsfelt er samfunnsmessig meget viktig og nødvendig. Å utelukke helsepersonell fra den offentlige debatt vil kunne føre til at helseforetakene får sviktende tillit og troverdighet i befolkningen, presiserer Gabrielsen.

– Ytringsfriheten er selvfølgelig begrenset av den lovpålagte taushetsplikten som den ansatte er omfattet av, understreker han. – Ansatte i helseforetakene er omfattet av taushetsplikt i forvaltningsloven og i helselovgivningen. Helseforetaket kan ikke pålegge en utvidet taushetsplikt utover det som følger av lovbestemmelser.

– Jeg vil på den annen side også understreke at helseforetakene, som enhver organisasjon, har behov for å sette en sluttstrek for enkelte beslutningsprosesser, og at en bør kunne forvente lojalitet i forhold til lovlige fattede vedtak. Det påhviler da selvfølgelig helseforetakene å legge opp til prosesser som gjør at legitime interesser i tilstrekkelig grad blir hørt, fremholder helse- og omsorgsministeren.

Les mer: http://epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=31116

Anbefalte artikler