Notiser

Artikkel

Legeforeningen er blitt ny på nett

Med ny struktur og ny design på www.legeforeningen.no skal det bli enklere å finne det du leter etter på sidene.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=57313

Forelesningsrekke om medisin og litteratur

Hvilken rolle har sykdom og medisin spilt i litteraturen, og hvordan har dette vært med på å forme medisinsk kunnskap? Dette er blant spørsmålene som blir belyst i en serie åpne forelesninger i Oslo i 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6970

Legeinteresse for inkluderende arbeidsliv

Nær halvparten av allmennlegene deltok i fagutviklingsprogrammet «Legerollen i det inkluderende arbeidsliv» i løpet av høsten 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6976

Sykehusenes arbeidsoppgaver lagt frem

De regionale helseforetakene skal prioritere psykisk helsevern og behandling av rusmiddelmisbrukere i 2005. Det går frem av myndighetenes bestillerdokumenter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6984

Flere ringer Fritt sykehusvalg

Ventetider og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet er det som opptar flertallet av pasientene som ringer informasjonskontoret for Fritt sykehusvalg.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6992

Behandling av eggstokkreft forsinkes

Ved vage symptomer på kreft i eggstokkene mistenker legen først annen sykdom hos fire av ti kvinner. Dette forsinker behandlingen av eggstokkreft.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6999

– Bør begrense barns mobilbruk

Foreldre bør bli strengere overfor barna sine når det gjelder bruk av mobiltelefon, ifølge en rapport utgitt av de britiske strålevernmyndighetene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7027

Helsebiblioteket i gang på forsøksbasis

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten melder at databasene i Nasjonalt elektronisk helsebibliotek nå er tilgjengelige.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7036

Trygg hos trygdeetaten

Sensitive personopplysninger er trygge hos trygdeetaten. Det mener Datatilsynet, som har vært på tilsyn i etatens lokaler.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7039

Nytt nettkurs om spesialisterklæringer

Legeforeningen har lansert et nytt kurs på Internett i hvordan skrive spesialisterklæringer.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=57376

Anbefalte artikler