Enkeltnukleotidpolymorfisme

Jens Bjørheim, Raida Ødegaard Om forfatterne
Artikkel

Fra bedre til best.

I Språkspalten i Tidsskriftet nr. 1/2005 (1) var ønsket å finne en god norsk betegnelse for det engelske uttrykket single nucleotide polymorfism. Enkeltnukleotidpolymorfi ble valgt. Uttrykket blir enda bedre om leddet polymorfi endres til polymorfisme. Vi anbefaler derfor enkeltnukleotidpolymorfisme.

Anbefalte artikler