Minileder

Forsidebildet

Liv Marit Smedstad

I dette nummeret

Nyheter

Geir Jacobsen
Åslaug Helland
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Erlend Hem
Ragnhild Ørstavik
Åslaug Helland
Erlend Hem
Trine B. Haugen
Erlend Hem
Erlend Hem
Charlotte Haug
Jan C. Frich
David Russell

Medisin og vitenskap

Jakob Dalgaard
Yngvar Fløisand
Margurethe Stenersen
Torstein Egeland
Lorentz Brinch
Johan Fredrik Skomsvoll
Knut Aasarød
Kjell Å. Salvesen
Mari Hoff
Marianne Wallenius
Erik Rødevand
Hege Suorza Svean Koksvik
Inge-Margrethe Gilboe
Hans C. Nossent
Kristian Løvås
Eystein S. Husebye
Thore Egeland
Trine B. Haugen
Hild Fjærtoft
Bent Indredavik
Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
Inger Njølstad
Oddmund Joakimsen
David Russell
Arve Dahl
Christian Lund

Perspektiv og debatt

Rolf Gunnar Jørstad
Mette Willumstad Thomsen
Thor Foyn
Bjørn Hagen
Pål Øian
Runar Eraker
Fedon Alexander Lindberg
Gunnar Bovim
Charlotte Haug
Maria Adele Mastroianni
Helge Skjønsberg
Yong Shi
Anders Skinningsrud
Gustav Peter Blom
Johannes Elias Barstad
Erik H. Strøm
Marianne Takle
Karin Hjelle
Christian Beisland
Marit Tveito
Petter Gjersvik
Halvor Næss
Arne Broch Brantsæter

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Jorunn Fryjordet
Kristin Prestegaard
Sverre Lundevall

Oss imellom

Eline Feiring
Elling Kvamme

På tampen