Nevrologisk oppdatering?

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Morris, H

Neurology update

Reviews for continuing professional development. 344 s, tab, ill. Oxford: Radcliffe, 2006. Pris GBP 45

ISBN 1-85775-722-X

Dette er en samling av oversiktsartikler innen nevrologi. Artiklene har alle vært trykt i tidsskriftet Postgraduate Medical Journal de senere årene. Boken inngår i en serie som dekker flere ulike medisinske spesialiteter. Feltene som omhandles er epilepsi, infeksjonssykdommer, nevrodegenerative og nevroinflammatoriske lidelser og hjerneslag. Hvert av disse feltene dekkes av 4 – 6 oversiktsartikler med tilsynelatende tilfeldig sammensatte temaer. Eksempelvis dekkes infeksjonsdelen av artikler om henholdsvis subakutt skleroserende panencefalitt, tuberkulose, viral encefalitt og akutt disseminert encefalomyelitt. Layouten er enhetlig, tekstmassen brytes kun av tekstbokser med oppsummeringer samt enkelte tabeller. Teksten i alle bokser og tabeller har samme font og størrelse som den øvrige tekstmassen, noe som gir et visuelt veldig ensformig inntrykk. Det er svært få illustrasjoner, hovedsakelig i form av CT- og MR-bilder. Noen av disse gjengis med dårlig teknisk kvalitet. Det er fyldige referanselister og en utfyllende indeks som gjør boken brukervennlig som oppslagsverk.

Bakgrunnen for boken er den rivende utviklingen som har skjedd innen nevrologi de siste 20 årene. Nettopp dette blir også bokens store svakhet. Det er ingen opplysninger i boken om når de ulike artiklene har stått på trykk i Postgraduate Medical Journal, men referanselistene antyder at flere av dem ikke er så oppdaterte som man skulle ønske i et fag som utvikler seg raskt. Et Internett-søk viser for eksempel at kapitlet om farmakologisk behandling av Parkinsons sykdom ble akseptert for publikasjon i 1999. Artikkelen inneholder ingen referanser yngre enn dette årstallet. Kapitlet om trombolyse i hjerneslagbehandling er likeledes en ubearbeidet versjon av en artikkel opprinnelig trykt i 2000, med siste referanse fra 1999.

Det er vanskelig å se for seg hvem som vil ha særlig nytte av denne boken. Selve ideen om å sette sammen et generelt medisinsk tidsskrifts samtlige oversiktsartikler med fellesnevneren «nevrologi» fra de siste årene, gir et svært tilfeldig utvalg av emner. Dette gjør boken uegnet som både basal og videregående lærebok. For den som søker oppdatert kunnskap innen et fag i svært rask utvikling, er det utilfredsstillende å lete i opptil sju år gamle artikler. Det finnes langt bedre alternativer både når det gjelder lærebøker og oppdaterte oversikter innen nevrologifaget.

Anbefalte artikler