Hyperakutt hjerneinfarkt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gonzalez, RG

  Hirsch, JA

  Koroshetz, WJ

  Acute ischemic stroke

  Imaging and intervention. 280 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2006. Pris EUR 100

  ISBN 3-540-25264-9

  Den raske utviklingen av CT- og MR-teknologi de siste årene er i ferd med å revolusjonere akuttbehandlingen av hjerneinfarkt. Denne boken, som er basert på rutinene ved Massachusetts General Hospital, er ment å veilede klinikere i valget mellom ulike MR- og CT-modaliteter for best mulig behandling av hjerneinfarktpasienter. Forfatterne fokuserer på de første timene etter symptomdebut (den hyperakutte fasen) da iskemiske områder (penumbrasonen) fortsatt kan reddes fra infarsering. Boken er lettlest og godt strukturert. Den inneholder mange gode illustrasjoner, og viktige poenger er samlet i oversiktlige tabeller.

  Boken gir først en konsis fremstilling av etiologi og patofysiologi ved hjerneinfarkt. Deretter omtales i detalj ulike CT- og MR-modaliteter (vanlig CT, CT-angiografi, perfusjons-CT, vanlig MR, MR-angiografi, diffusjons-MR, perfusjons-MR). Et kapittel beskriver SPECT, PET, xenon-CT og MR-spektroskopi. Til slutt redegjøres det for akuttbehandlingen med særlig vekt på intravenøs trombolyse og endovaskulær behandling (intraarteriell trombolyse og mekanisk fjerning av tromben).

  Det er dokumentert at både intravenøs og intraarteriell trombolyse er effektiv behandling de første timene av et hjerneinfarkt. Den største risikoen ved trombolyse er intrakraniale blødninger. Forfatterne viser hvordan CT- og MR-undersøkelser kan bidra til å selektere pasienter med potensiell nytte av enten intravenøs eller intraarteriell trombolyse og liten risiko for blødning. Særlig er det interessant at ikke bare MR, men også nye CT-modaliteter som CT-angiografi og CT-perfusjon, kan være svært nyttige når det gjelder vurdering av den iskemiske penumbrasonen. Dette er viktig fordi CT-undersøkelser vanligvis er raskere og mer tilgjengelig enn MR-undersøkelser, og tiden er av avgjørende betydning for behandlingsresultatet. En svakhet ved boken er at ultralyd av halsens og hjernens pulsårer er viet liten plass.

  Boken anbefales for alle som behandler pasienter med akutt hjerneinfarkt. Den gir god bakgrunn for dialogen mellom klinikere og radiologer når det gjelder valg av CT- og MR-modaliteter ved hyperakutt hjerneinfarkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media