Komplett om nevrovaskulær ultralyd

Christian Lund Om forfatteren
Artikkel

Baumgartner, RW.

Handbook on neurovascular ultrasound

Frontiers of neurology and neuroscience. Bd. 21. 276 s, tab, ill. Basel: Karger, 2006. Pris EUR 163

ISBN 3-8055-8022-3

Ultralyd spiller en stadig viktigere rolle i medisinen, også for undersøkelse av hjernens blodsirkulasjon. Denne boken med i alt 23 kapitler gir en meget god og ikke minst oppdatert oversikt over de mange bruksområdene for nevrovaskulær ultralyd. Boken er bind 21 i serien Frontiers of neurology and neuroscience fra Karger forlag.

Innledningskapitlet gir en kortfattet oversikt over de fysiske prinsippene bak bruken av ultralyd i medisinen. Deretter følger kapitler om diagnostikk og vurdering av arteriosklerose, inklusive stenoser og okklusjoner i de precerebrale arteriene. Det er videre meget gode kapitler vedrørende diagnostikk av karveggsdisseksjon og arteritter. Den siste delen av boken har en rekke kapitler om transkranial ultralyd, et felt der norske nevrokirurger og nevrologer har vært pionerer. Transkranial ultralyd muliggjør «online» vurdering av hjernens sirkulasjon ved akutt cerebral iskemi og kirurgi i narkose, og er dessuten den eneste metoden som kan påvise små ikke-symptomgivende blodpropper når disse går inn i hjernen under eksempelvis hjertekirurgi og -kateterisering. Transkranial ultralyd har også potensielt terapeutiske egenskaper ved akutt arteriell okklusjon i hjernen, hvilket belyses i to egne kapitler.

De fleste forfatterne er erfarne vaskulære nevrologer, noe som har bidratt til en klinisk innfallsvinkling på stoffet. De aller fleste kapitlene er lettleste og har jevnt over meget gode illustrasjoner, hvorav hele 42 i farger. Det er rikelig med oppdaterte litteraturhenvisninger samt en god innholdsfortegnelse. Boken har et hendig format og en nydelig layout og innbinding. Baumgartner og medarbeidere har laget et verk som kan brukes som hovedlitteraturkilde for alle leger som arbeider med nevrovaskulær ultralyd.

Anbefalte artikler