Nyttig om nevropatisk smerte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Campbell, JN

  Basbaum, AI

  Dray, A

  Emerging strategies for the treatment of neuropathic pain

  514 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2006. Pris USD 80

  ISBN 0-93109261-2

  Boken er et resultat av et fem dagers møte i 2005 mellom eksperter på nevropatisk smerte, både basalforskere og kliniske forskere. Formålet var å diskutere hvilke muligheter man har i fremtiden til å utvikle nye behandlingsmåter for nevropatisk smerte. Kapitlene er hovedsakelig skrevet før møtet og blitt rettet etter diskusjoner under møtet. Fire kapitler er skrevet på basis av gruppediskusjoner. Boken er delt i fire hoveddeler, som omhandler det perifere nervesystemet, sentralnervesystemet, sykdomsspesifikke aspekter samt målemetoder og ny teknologi. Disse dekker alle felt av nevropatisk smerte, både resultater av basalforskning samt kliniske funn og forskning. Her presenteres alle teknikker som brukes både i forskningen og i den kliniske utredningen av pasienter.

  Målgruppen erprimært spesialisert fagpersonell som arbeider enten med forskning på mekanismer for nevropatisk smerte eller med smertebehandling, men også alle som ønsker en detaljert oppsummering av hvilke mekanismer som er kjent per i dag. Boken er skrevet på bakgrunn av det store problemet som nevropatisk smerte representerer på verdensbasis og hvor omfanget av problemet først er blitt tilstrekkelig erkjent de senere år.

  For den rette målgruppen vil denne boken fortone seg først og fremst som en inspirasjonskilde og som et oppdatert oppslagsverk vedrørende alle aspekter ved nevropatisk smerte, men med stor vekt på mekanismer. I to av hovedkapitlene oppsummeres hva som er konsensus og hva som fortsatt er å regne som mål for videre forskning. Boken er skrevet av spesialister og hovedsakelig for spesialister. Boken er meget omfattende, men for den rette målgruppen anbefales den på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media