Artikkel

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering har foreslått å endre Legeforeningens lover § 3-6-1, 4. ledd.

Foreslaget innebærer at medlemmer som er spesialist i ett fagområde – men som er under spesialisering i et annet fagområde gis anledning til å velge fagmedisinsk forening for det nye fagområdet som sitt fagmedisinske medlemskap istedenfor det fagområde hvor medlemmet er spesialist. Sekretariatet fremla forslag om endring av lovene i samsvar med intensjonene i forslaget, men foreslo at endringene isteden gjøres i § 3-6-1, 3. ledd, som et unntak fra hovedreglen for de som er spesialist i ett eller flere fagområder.

Sekretariatet fremla også forslag om ytterligere en tilføyelse til 3. ledd som muliggjør at spesialister i generell kirurgi eller indremedisin som ikke er grenspesialister også kan tilmeldes fagmedisinsk forening for grenspesialitet. Forslagene sendes ut på høring som landsstyresak med høringsfrist 25.3. 2007.

Anbefalte artikler