Kontingent for æresmedlemmer i avdelinger

Artikkel

Ved etableringen av fagmedisinske foreninger er det registrert et økende antall æresmedlemmer i avdelingene. Siden kontingentsystemet ikke skiller mellom de ulike organisasjonsledd ved innkrevingen av kontingenten, er det for 2007 etablert en generell ordning for kontingentreduksjon for æresmedlemmer. Sentralstyret har fastsatt kontingentreduksjonen for æresmedlemmer i avdelinger til 600 kroner.

Det vil bli lagt frem et lovendringsforslag for landsstyret som hjemler sentralstyrets adgang til fastsetting av slik kontingentreduksjon for senere år.

Anbefalte artikler