En eldre mann med proteinuri og hyperkalsemi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2665 – 7.

  I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 20/2006 var pilene i figurene som viste urin- og serumimmunfiksasjonselektroforese, plassert feil. Det skulle dessuten vært opplyst at elektroforesen var gjort med generell proteinfarging og med antistoffer rettet mot IgG (G), IgA (A). IgM (M), Ig kappa (K) og Ig lambda (L).

  Her er figurene med rett plasserte piler:

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media