Risiko ved røntgenundersøkelse av kroppens hulrom

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Metoden som velges for undersøkelse av kroppens hulrom må være underlagt medisinske og etiske normer og en eventuell undersøkelse må ikke være av skadelig karakter.

Det skriver Legeforeningen i et brev til Sosial- og helsedirektoratet som har bedt om foreningens vurdering og uttalelse i spørsmål om risiko forbundet med røntgenundersøkelser

Røntgenundersøkelser som tidligere ble brukt for å påvise narkotika i kroppens hulrom er nå på sykehus erstattet av en lavdose CT-undersøkelse av buken. Denne påviser fremmedlegemer i mave/tarm bedre, og stråledosen er ikke vesentlig høyere enn den tidligere brukte metoden. Risikoen ved en slik undersøkelse vurderes til å være minimal, og undersøkelsen er mindre ressurskrevende og mindre ubehagelig enn en endoskopisk undersøkelse av mave/tarm. Det er imidlertid uenighet blant forskere om risikoen ved små stråledoser. Bestråling av gravide må unngås.

I situasjoner hvor personen ikke selv søker helsehjelp, men begjæres undersøkt av politimyndighet foreligger det et skjerpet krav til medisinsk faglig risikobedømming og etiske hensyn. Selv om det foreligger en rettskjennelse som pålegger legen å utføre en undersøkelse, og denne kjennelsen bygger på en risikovurdering slik det er forutsatt, vil Legeforeningen hevde at det er den enkelte lege i den aktuelle situasjonen som kan bedømme den etiske siden og forsvarligheten og eventuelt avstå fra å utføre en undersøkelse dersom risikoen vurderes å være for høy.

Anbefalte artikler