Transvesikal prostatektomi

Marianne Takle, Karin Hjelle, Christian Beisland Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 435 – 7

I nr. 4/2007 s. 436 manglet det i tabell 1 et underpunkt og noen tall var forskjøvet. I tabell 3 s. 437 hadde siste rad, Annet, falt ut. Her presenteres korrekte tabeller.

Tabell 1  Karakteristika hos pasienter før transvesikal prostatektomi ved Haukeland Universitetssjukehus 1994 – 2003

Antall pasienter

( %)

Indikasjoner for operasjonen (n = 66)

 Symptomgivende godartet prostataforstørrelse

58

(88)

 Blærestein og symptomgivende, godartet prostataforstørrelse

5

(8)

 Annet

3

(5)

Tidligere kirurgisk behandling av symptomgivende, godartet prostataforstørrelse (n = 58)

 Ingen

48

(83)

 Transurethral mikrobølge-(varme)behandling

4

(7)

 Transurethral reseksjon av prostata

4

(7)

 Annet

2

(3)

Tidligere medikamentell behandling av symptomgivende, godartet prostataforstørrelse (n = 58)

 Ingen

36

(62)

 Alfablokker

14

(24)

 5-alfareduktasehemmer

4

(7)

 Alfablokker og 5-alfareduktasehemmer

4

(7)

ASA ved operasjon (n = 58)

 ASA I

15

(26)

 ASA II

30

(52)

 ASA III

13

(22)

Vannlating før operasjon (n = 66)

 Spontan vannlating

27

(41)

 Permanent blærekateter

27

(41)

 Ren intermitterende kateterisering

12

(18)

Estimering av prostatastørrelse preoperativt (n = 66)

 Ultralyd + rektal eksplorasjon

23

(35)

 Cystoskopi + rektal eksplorasjon

19

(29)

 Rektal eksplorasjon alene

24

(36)

Tabell 3  Postoperative komplikasjoner for pasienter operert for symptomgivende, godartet prostataforstørrelse i denne studien sammenliknet med litteraturen

Komplikasjoner

Antall pasienter

(%)

Litteraturen (referansenummer)

Tidlig (< 30 dager postoperativt)

(n = 58)

Ingen

41

(71)

Urgeinkontinens/lekkasje

2

(4)

Sårinfeksjon

3

(5)

3,1 – 5,47 (2, 3, 5)

Urinveisinfeksjon

5

(9)

2,6 – 12,9 (2, 3, 5)

Akutt hjerteinfarkt

1

(2)

Urinretensjon

2

(4)

Arytmi

1

(2)

Akutt forvirring

1

(2)

Blødning

6

(10)

0 – 11,6 (3 – 6)

Reoperasjon

5

(9)

1,1 – 8,3 (2, 4 – 6)

Sene (> 3 md. postoperativt)

(n = 42)

Ingen

29

(69)

Inkontinens

5

(12)

0 – 9,4 (2 – 5)

Striktur

4

(10)

Vedvarende blødning

1

(2)

Annet (ufullstendige opplysninger)

3

(7)

Anbefalte artikler