MR best ved mistanke om hjerneinfarkt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Intrakraniale blødninger kan påvises ved både MR og CT, men MR er best ved mistanke om iskemisk infarkt.

Ved akutt hjerneslag er den største utfordringen å være sikker på diagnosen før man eventuelt gir trombolytisk behandling. CT gir et godt bilde av blødninger, men iskemiske forandringer kan oftest ikke påvises. En randomisert studie viser at MR egner seg bedre (1).

356 pasienter deltok, hvorav 217 viste seg å ha tilstanden. Ved hjelp av MR kunne man stille diagnosen iskemisk hjerneslag hos 46 % av pasientene, hvilket ga en sensitivitet på mer enn 80 %. Tilsvarende tall for CT var 26 % og 10 %. Begge metodene var like gode for å diagnostisere akutte hjerneblødninger. Fordi studien også omfattet pasienter som viste seg ikke å ha hatt et slag, kan resultatene lettere overføres til klinisk praksis.

Forfatterne av en kommentarartikkel i samme tidsskrift mener at det tok alt for lang tid fra CT kom i bruk til metoden ble anvendt på slagpasienter (2). De advarer mot at det samme skal skje med MR.

Overlege Halvor Næss ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, er enig: – I forhold til CT kan MR lettere både påvise at det foreligger et hjerneslag og hva årsaken til slaget er. Dessverre brukes MR foreløpig sjelden i denne sammenhengen. Gitt at pasientene er i stand til å gjennomgå undersøkelsen, bør alle med mistenkt iskemisk hjerneslag undersøkes med MR, sier Næss.

Anbefalte artikler