Redaktøren svarer:

Charlotte Haug Om forfatteren

Jeg ser av Arne Westgaards innlegg at jeg ikke har uttrykt meg klart nok og at det er nødvendig å presisere ytterligere. Hovedpoenget med min lederartikkel var å minne om reglene for dobbeltpublikasjon og å gjøre oppmerksom på at når oppgaver, rapporter, avhandlinger etc. legges ut på Internett, er de å regne som publisert. Artikler basert på slike, vil derfor vurderes i henhold til reglene for dobbeltpublikasjon. Det er fortsatt Vancouver-reglenes kapittel III D2 som gjelder: «De færreste tidsskrifter ønsker å motta manuskripter hvor en stor del allerede er blitt rapportert i en publisert artikkel eller er en del av et annet manuskript som er blitt innsendt eller akseptert for publisering et annet sted, på trykk eller i elektroniske medier» (1).

Westgaard tar opp problemstillinger knyttet til offentliggjøring av forskningsrapporter i forbindelse med møter og kongresser. Her er det viktig å skille mellom tradisjonelle abstrakter som sendes inn i forkant, og referater i etterkant av møtene. Abstrakter med preliminære forskningsresultater innsendt med tanke på faglig diskusjon på møter og kongresser, rammes ikke av dobbeltpublikasjonsreglene selv om de er tilgjengelige på Internett. Derimot oppfordrer jeg til bevissthet omkring referater og rapporter fra møtene. Det er disse som, avhengig av omfang og utforming, kan komme i konflikt med dobbeltpublikasjonsreglene.

1

www.icmje.org (2.3.2007).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler