Norsk forening for allmennmedisin er størst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk forening for allmennmedisin er den største av de fagmedisinske foreningene, og har også hatt den største økningen i medlemstall.

  Det foreligger nå medlemstall for de 43 fagmedisinske foreningene per 1.2. 2007. Tabellen viser medlemstallet i hver enkelt av de 43 fagmedisinske foreningene etter lovendringene i Legeforeningen per 1.1. 2007.

  Etter de nye lovene har alle godkjente spesialister og alle fastleger som er medlemmer av Legeforeningen, obligatorisk medlemskap i en fagmedisinsk forening. Sistnevnte har obligatorisk medlemskap i Norsk forening for allmennmedisin. Dette er årsaken til at 41 % av alle ikke-spesialister med medlemskap i en fagmedisinsk forening, er medlemmer av denne foreningen.

  Tallene i tabellen er fordelt på spesialister og ikke-spesialister. Summen av disse utgjøres av ordinære medlemmer i foreningene. I tillegg kommer assosierte medlemmer, dvs. medlemmer som har sitt ordinære medlemskap i annen fagmedisinsk forening. Det gis ikke økonomisk tilskudd fra Legeforeningen for disse medlemmene. Med spesialister menes i tabellen at man har en eller annen gyldig spesialistgodkjenning, ikke nødvendigvis i den aktuelle spesialiteten. Grenspesialister har obligatorisk medlemskap både i fagmedisinsk forening for hovedspesialiteten og grenspesialiteten. Dette gjelder ikke for leger i spesialisering, med mindre de har valgt dette selv.

  Økonomisk tilskudd til de fagmedisinske foreningene beregnes ut fra antall «tellende» medlemmer. Dette tallet vises ikke i tabellen. For Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening gjøres det fradrag for medlemmer med dobbeltmedlemskap.

  Tabell

  Medlemstall i fagmedisinske foreninger per 1.2. 2007

  Spesialist

  Ikke-spesialist

  Sum ordinær medlem

  Assosiert medlem

  Sum alle medlemmer

  Medlem per 18.12. 2006

  Den norske patologforening

  196

  64

  260

  0

  260

  231

  Norsk anestesiologisk forening

  682

  225

  907

  10

  917

  759

  Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

  186

  97

  283

  17

  300

  236

  Norsk barnekirurgisk forening

  23

  1

  24

  1

  25

  25

  Norsk barnelegeforening

  514

  185

  699

  17

  716

  625

  Norsk cardiologisk selskap

  329

  148

  477

  18

  495

  753

  Norsk dermatologisk selskap

  164

  37

  201

  3

  204

  151

  Norsk endokrinologisk forening

  76

  21

  97

  6

  103

  153

  Norsk for.f.allmennmedisin

  2 626

  1 791

  4 417

  16

  4 433

  853

  Norsk for.f.arbeidsmedisin

  203

  22

  225

  12

  237

  0

  Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehabiltering

  135

  44

  179

  13

  192

  178

  Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi

  201

  21

  222

  2

  224

  185

  Norsk for.f.immunologi og transfusjonsmedisin

  57

  6

  63

  0

  63

  70

  Norsk for.f.infeksjonsmedisin

  91

  33

  124

  16

  140

  256

  Norsk for.f.klinisk farmakologi

  33

  10

  43

  5

  48

  43

  Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi

  25

  9

  34

  4

  38

  54

  Norsk for.f.lungemedisin

  176

  58

  234

  13

  247

  343

  Norsk for.f.maxillofacial kirurgi

  20

  2

  22

  1

  23

  23

  Norsk for.f.med.mikrobiologi

  105

  28

  133

  6

  139

  126

  Norsk for.f.medisinsk biokjemi

  78

  12

  90

  6

  96

  91

  Norsk for.f.medisinsk genetikk

  33

  15

  48

  0

  48

  41

  Norsk for.f.nukleærmedisin

  41

  1

  42

  9

  51

  6

  Norsk for.f.otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

  315

  70

  385

  5

  390

  356

  Norsk gastroenterologisk forening

  190

  62

  252

  16

  268

  473

  Norsk geriatrisk forening

  92

  33

  125

  9

  134

  145

  Norsk gynekologisk forening

  607

  162

  769

  4

  773

  652

  Norsk indremedisinsk forening

  1 442

  149

  1 591

  18

  1 609

  609

  Norsk karkirurgisk forening

  102

  16

  118

  4

  122

  166

  Norsk kirurgisk forening

  790

  215

  1 005

  16

  1 021

  1 009

  Norsk nevrokirurgisk forening

  68

  12

  80

  2

  82

  70

  Norsk nevrologisk forening

  304

  108

  412

  8

  420

  415

  Norsk nyremedisinsk forening

  117

  14

  131

  6

  137

  119

  Norsk oftalmologisk forening

  385

  47

  432

  4

  436

  366

  Norsk onkologisk forening

  143

  81

  224

  11

  235

  165

  Norsk ortopedisk forening

  426

  151

  577

  12

  589

  526

  Norsk plastikkirurgisk forening

  105

  15

  120

  6

  126

  90

  Norsk psykiatrisk forening

  1 166

  179

  1 345

  30

  1 375

  1 141

  Norsk radiologisk forening

  555

  92

  647

  3

  650

  456

  Norsk revmatologisk forening

  140

  74

  214

  9

  223

  222

  Norsk samfunnsmedisinsk forening

  203

  26

  229

  39

  268

  8

  Norsk selskap for hematologi

  78

  12

  90

  3

  93

  104

  Norsk thoraxkirurgisk forening

  46

  5

  51

  15

  66

  92

  Norsk urologisk forening

  160

  31

  191

  2

  193

  176

  Sum

  13 427

  4 385

  17 812

  397

  18 209

  12 562

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media