Annonse
Annonse

Norsk forening for allmennmedisin er størst

Anders Taraldset Om forfatteren

Norsk forening for allmennmedisin er den største av de fagmedisinske foreningene, og har også hatt den største økningen i medlemstall.

Det foreligger nå medlemstall for de 43 fagmedisinske foreningene per 1.2. 2007. Tabellen viser medlemstallet i hver enkelt av de 43 fagmedisinske foreningene etter lovendringene i Legeforeningen per 1.1. 2007.

Etter de nye lovene har alle godkjente spesialister og alle fastleger som er medlemmer av Legeforeningen, obligatorisk medlemskap i en fagmedisinsk forening. Sistnevnte har obligatorisk medlemskap i Norsk forening for allmennmedisin. Dette er årsaken til at 41 % av alle ikke-spesialister med medlemskap i en fagmedisinsk forening, er medlemmer av denne foreningen.

Tallene i tabellen er fordelt på spesialister og ikke-spesialister. Summen av disse utgjøres av ordinære medlemmer i foreningene. I tillegg kommer assosierte medlemmer, dvs. medlemmer som har sitt ordinære medlemskap i annen fagmedisinsk forening. Det gis ikke økonomisk tilskudd fra Legeforeningen for disse medlemmene. Med spesialister menes i tabellen at man har en eller annen gyldig spesialistgodkjenning, ikke nødvendigvis i den aktuelle spesialiteten. Grenspesialister har obligatorisk medlemskap både i fagmedisinsk forening for hovedspesialiteten og grenspesialiteten. Dette gjelder ikke for leger i spesialisering, med mindre de har valgt dette selv.

Økonomisk tilskudd til de fagmedisinske foreningene beregnes ut fra antall «tellende» medlemmer. Dette tallet vises ikke i tabellen. For Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening gjøres det fradrag for medlemmer med dobbeltmedlemskap.

Medlemstall i fagmedisinske foreninger per 1.2. 2007

Spesialist

Ikke-spesialist

Sum ordinær medlem

Assosiert medlem

Sum alle medlemmer

Medlem per 18.12. 2006

Den norske patologforening

196

64

260

0

260

231

Norsk anestesiologisk forening

682

225

907

10

917

759

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

186

97

283

17

300

236

Norsk barnekirurgisk forening

23

1

24

1

25

25

Norsk barnelegeforening

514

185

699

17

716

625

Norsk cardiologisk selskap

329

148

477

18

495

753

Norsk dermatologisk selskap

164

37

201

3

204

151

Norsk endokrinologisk forening

76

21

97

6

103

153

Norsk for.f.allmennmedisin

2 626

1 791

4 417

16

4 433

853

Norsk for.f.arbeidsmedisin

203

22

225

12

237

0

Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehabiltering

135

44

179

13

192

178

Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi

201

21

222

2

224

185

Norsk for.f.immunologi og transfusjonsmedisin

57

6

63

0

63

70

Norsk for.f.infeksjonsmedisin

91

33

124

16

140

256

Norsk for.f.klinisk farmakologi

33

10

43

5

48

43

Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi

25

9

34

4

38

54

Norsk for.f.lungemedisin

176

58

234

13

247

343

Norsk for.f.maxillofacial kirurgi

20

2

22

1

23

23

Norsk for.f.med.mikrobiologi

105

28

133

6

139

126

Norsk for.f.medisinsk biokjemi

78

12

90

6

96

91

Norsk for.f.medisinsk genetikk

33

15

48

0

48

41

Norsk for.f.nukleærmedisin

41

1

42

9

51

6

Norsk for.f.otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

315

70

385

5

390

356

Norsk gastroenterologisk forening

190

62

252

16

268

473

Norsk geriatrisk forening

92

33

125

9

134

145

Norsk gynekologisk forening

607

162

769

4

773

652

Norsk indremedisinsk forening

1 442

149

1 591

18

1 609

609

Norsk karkirurgisk forening

102

16

118

4

122

166

Norsk kirurgisk forening

790

215

1 005

16

1 021

1 009

Norsk nevrokirurgisk forening

68

12

80

2

82

70

Norsk nevrologisk forening

304

108

412

8

420

415

Norsk nyremedisinsk forening

117

14

131

6

137

119

Norsk oftalmologisk forening

385

47

432

4

436

366

Norsk onkologisk forening

143

81

224

11

235

165

Norsk ortopedisk forening

426

151

577

12

589

526

Norsk plastikkirurgisk forening

105

15

120

6

126

90

Norsk psykiatrisk forening

1 166

179

1 345

30

1 375

1 141

Norsk radiologisk forening

555

92

647

3

650

456

Norsk revmatologisk forening

140

74

214

9

223

222

Norsk samfunnsmedisinsk forening

203

26

229

39

268

8

Norsk selskap for hematologi

78

12

90

3

93

104

Norsk thoraxkirurgisk forening

46

5

51

15

66

92

Norsk urologisk forening

160

31

191

2

193

176

Sum

13 427

4 385

17 812

397

18 209

12 562

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse