Norsk forening for allmennmedisin er størst

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Norsk forening for allmennmedisin er den største av de fagmedisinske foreningene, og har også hatt den største økningen i medlemstall.

Det foreligger nå medlemstall for de 43 fagmedisinske foreningene per 1.2. 2007. Tabellen viser medlemstallet i hver enkelt av de 43 fagmedisinske foreningene etter lovendringene i Legeforeningen per 1.1. 2007.

Etter de nye lovene har alle godkjente spesialister og alle fastleger som er medlemmer av Legeforeningen, obligatorisk medlemskap i en fagmedisinsk forening. Sistnevnte har obligatorisk medlemskap i Norsk forening for allmennmedisin. Dette er årsaken til at 41 % av alle ikke-spesialister med medlemskap i en fagmedisinsk forening, er medlemmer av denne foreningen.

Tallene i tabellen er fordelt på spesialister og ikke-spesialister. Summen av disse utgjøres av ordinære medlemmer i foreningene. I tillegg kommer assosierte medlemmer, dvs. medlemmer som har sitt ordinære medlemskap i annen fagmedisinsk forening. Det gis ikke økonomisk tilskudd fra Legeforeningen for disse medlemmene. Med spesialister menes i tabellen at man har en eller annen gyldig spesialistgodkjenning, ikke nødvendigvis i den aktuelle spesialiteten. Grenspesialister har obligatorisk medlemskap både i fagmedisinsk forening for hovedspesialiteten og grenspesialiteten. Dette gjelder ikke for leger i spesialisering, med mindre de har valgt dette selv.

Økonomisk tilskudd til de fagmedisinske foreningene beregnes ut fra antall «tellende» medlemmer. Dette tallet vises ikke i tabellen. For Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening gjøres det fradrag for medlemmer med dobbeltmedlemskap.

Medlemstall i fagmedisinske foreninger per 1.2. 2007

Spesialist

Ikke-spesialist

Sum ordinær medlem

Assosiert medlem

Sum alle medlemmer

Medlem per 18.12. 2006

Den norske patologforening

196

64

260

0

260

231

Norsk anestesiologisk forening

682

225

907

10

917

759

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

186

97

283

17

300

236

Norsk barnekirurgisk forening

23

1

24

1

25

25

Norsk barnelegeforening

514

185

699

17

716

625

Norsk cardiologisk selskap

329

148

477

18

495

753

Norsk dermatologisk selskap

164

37

201

3

204

151

Norsk endokrinologisk forening

76

21

97

6

103

153

Norsk for.f.allmennmedisin

2 626

1 791

4 417

16

4 433

853

Norsk for.f.arbeidsmedisin

203

22

225

12

237

0

Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehabiltering

135

44

179

13

192

178

Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi

201

21

222

2

224

185

Norsk for.f.immunologi og transfusjonsmedisin

57

6

63

0

63

70

Norsk for.f.infeksjonsmedisin

91

33

124

16

140

256

Norsk for.f.klinisk farmakologi

33

10

43

5

48

43

Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi

25

9

34

4

38

54

Norsk for.f.lungemedisin

176

58

234

13

247

343

Norsk for.f.maxillofacial kirurgi

20

2

22

1

23

23

Norsk for.f.med.mikrobiologi

105

28

133

6

139

126

Norsk for.f.medisinsk biokjemi

78

12

90

6

96

91

Norsk for.f.medisinsk genetikk

33

15

48

0

48

41

Norsk for.f.nukleærmedisin

41

1

42

9

51

6

Norsk for.f.otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

315

70

385

5

390

356

Norsk gastroenterologisk forening

190

62

252

16

268

473

Norsk geriatrisk forening

92

33

125

9

134

145

Norsk gynekologisk forening

607

162

769

4

773

652

Norsk indremedisinsk forening

1 442

149

1 591

18

1 609

609

Norsk karkirurgisk forening

102

16

118

4

122

166

Norsk kirurgisk forening

790

215

1 005

16

1 021

1 009

Norsk nevrokirurgisk forening

68

12

80

2

82

70

Norsk nevrologisk forening

304

108

412

8

420

415

Norsk nyremedisinsk forening

117

14

131

6

137

119

Norsk oftalmologisk forening

385

47

432

4

436

366

Norsk onkologisk forening

143

81

224

11

235

165

Norsk ortopedisk forening

426

151

577

12

589

526

Norsk plastikkirurgisk forening

105

15

120

6

126

90

Norsk psykiatrisk forening

1 166

179

1 345

30

1 375

1 141

Norsk radiologisk forening

555

92

647

3

650

456

Norsk revmatologisk forening

140

74

214

9

223

222

Norsk samfunnsmedisinsk forening

203

26

229

39

268

8

Norsk selskap for hematologi

78

12

90

3

93

104

Norsk thoraxkirurgisk forening

46

5

51

15

66

92

Norsk urologisk forening

160

31

191

2

193

176

Sum

13 427

4 385

17 812

397

18 209

12 562

Anbefalte artikler