Tran til mor gir barnet godt syn

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Tran i svangerskapet kan være gunstig for utvikling av syn og kognitive funksjoner hos barnet.

Tidligere studier har antydet at tran i svangerskapet kan ha gunstige effekter. Nå er dette undersøkt i en dobbeltblind randomisert studie med 98 kvinner. Halvparten fikk enten tran med omega-3-fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) eller olivenolje fra 20. svangerskapsuke og frem til fødselen (1).

Barna ble undersøkt ved 2 1/2 års alder. Hånd- og øyekoordinasjon var signifikant bedre i intervensjonsgruppen sammenliknet med de andre. Også andre psykomotoriske tester pekte i samme retning, men studien hadde for liten statistisk styrke til å kunne påvise signifikante forskjeller.

– Funnene er i samsvar med tidligere intervensjons- og observasjonsstudier som har vist en gunstig effekt av dokosaheksaensyre på synsutviklingen, sier overlege Ingrid B. Helland ved Rikshospitalet.

– Vi har også gjort en intervensjonsstudie hvor gravide og ammende mødre fikk tran (DHA) eller maisolje. Ved seks- og nimånedersalder fant vi ingen effekt av trantilskudd på barnas kognitive utvikling. Men ved fireårsalder hadde barna til mødre som hadde fått tran, signifikant høyere IQ enn barn der mødrene hadde fått maisolje (2). For det enkelte barn er en forskjell på fire IQ-poeng lite, men det kan epidemiologisk sett ha betydning.

Tilskudd av omega-3-fettsyrer kan være gunstig for utvikling av både syn og kognitive funksjoner. Det er også viktig å understreke at man ikke har påvist skadelige effekter av DHA-tilskudd, men flere og større studier er nødvendig før vi kan gi generelle anbefalinger om slikt tilskudd under svangerskap og amming, sier Helland.

Anbefalte artikler