()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var en meget vellykket annen samling av «Frist meg inn i ledelse» som gikk av stabelen på Soria Moria hotel og konferansesenter i begynnelsen av februar.

  Seminaret spente fra spennende foredrag av kjente ledere til praktisk trening i coaching – eller kollegabasert veiledning – som metoden her kalles.

  34 kvinnelige leger fra Helse Sør og Helse Øst er med i «Frist meg inn i ledelse», et ledelsesutviklingsprogram for å motivere kvinnelige leger til å gå inn i ledelse: Programmet er i regi av Helse Sør, Helse Øst og Legeforeningen. Formålet med «Frist meg inn i ledelse» er å motivere og rekruttere kvinnelige leger til lederstillinger i helsevesenet og å skape en økt forståelse for ledelse. Prosjektets idé er å belyse teori gjennom praksis. I tillegg til aktuelle foredrag, læres deltakerne metoden kollegabasert veiledning, der to og to deltakere bruker hverandre som veiledere eller coacher hverandre i faste par gjennom prosjektet.

  Jeg er jo ingen pusekatt

  Jeg er jo ingen pusekatt

  Gjennom ulike foredrag ble ledelse utdypet og konkretisert på ulike måter. Anne Aasheim, redaktør i Dagbladet innledet under tittelen «Frist meg inn i ledelse: Lederskapets muligheter – hvorfor jeg har valgt ledelse». Med engasjement og overbevisning delte Aasheim sine erfaringer etter å ha vært sjef i 15 år.

  Anne Aasheim. Foto Dagbladet
  Anne Aasheim. Foto Dagbladet

  – Målet er flere kvinner inn i ledelse og sentrale spørsmål er hvordan vi kan lykkes i mannslinja, om å kjenne på de sorger og gleder lederskap kan gi, og ikke minst erkjenne at lederskap er noe man må trene på, sa Aasheim. Hun ga fjellvettreglene en ny betydning gjennom å omdefinere dem med ledelsesinnhold! I spørsmålsrunden var det også naturlig at det ble flettet inn kommentarer til de siste ukers ledelsesopplæring i regi av Valla.

  Ledelse – tekst og kontekst

  Ledelse – tekst og kontekst

  Neste innleder var Tian Sørhaug, nå forsker, tidligere leder av Arbeidsforskningsinstituttet og forfatter av flere bøker om ledelse. Sørhaug gjennomgikk «the state of the art» for ledelsesteoriene. Han viste at det ikke finnes en universell lederstil, men at det er mange måter å gjøre det på.

  Tian Sørhaug. Foto Institutt for samfunnsforskning
  Tian Sørhaug. Foto Institutt for samfunnsforskning

  – Enda viktigere er det at ledelse er situasjonsbestemt; det som fungerer i en sammenheng kan være helt på jordet i en annen. Ledelse må m.a.o. sees kontekstuelt; det er sammenhengen ledelse utøves i som gir mening, sa han. Sørhaug viste i sitt foredrag hvordan ledere er avhengig av autoritet, og at autoritet er nøye forbundet med balanseforholdet mellom tillit og makt.

  I tillegg til disse to foredragene var det også to mer praktiske foredrag knyttet til ulike lederroller og ledelse som virkemiddel.

  Coaching mellom likemenn

  Coaching mellom likemenn

  Seminaret vekslet mellom foredrag og praktisk trening. Metoden kollegabasert veiledning kan forståes som coaching mellom likemenn. Dette er et opplegg utarbeidet av Annetine Staff og Anne Flem Jacobsen, begge overleger ved Kvinnesenteret, Ullevål Universitetssykehus, for å gi økt bevissthet rundt prosesser, egne valg og mål i arbeidslivet. Annetine Staff innledet på seminaret, og drev prosessen ytterligere fremover. Hun utfordret deltakerne om noen kunne tenke seg å fremføre et eksempel på kollegabaert veiledning i plenum, for å få en kollektiv læringssituasjon rundt metoden og for å vise hvordan man best utfører de ulike rollene. Olaug Villanger og Helle Hermann tok utfordringen på strak arm og gjennomførte en kollegabasert veiledning med imponerende fremdrift og godt resultat.

  Diskusjonen etterpå viste at både valg av veiledningstema og gjennomføringen av samtalen ga et godt grunnlag for refleksjon og læring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media