Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uten vaksinering dør barn av meslinger

Petter Gjersvik Om forfatteren

I utviklingsland med lav vaksinasjonsdekning, slik som i Afrika sør for Sahara, fører meslingepidemier til mange dødsfall blant barn under fem år.

Plakat brukt i arbeidet for massevaksinering i Nigeria i 1970-årene. © CDC/Stafford Smith

Mens meslinger blir betraktet som en sjelden og ufarlig sykdom i rike land, er forholdet i utviklingsland omvendt: mange barn får meslinger og mange dør av sykdommens komplikasjoner. Forskjellen skyldes først og fremst ulik tilgang til effektiv vaksinering. På verdensbasis dør om lag 400 000 barn under fem år hvert år pga. meslinger. I fattige land vil 1 – 10 % av barn med meslinger dø, men blant flyktninger og underernærte barn kan dødsratene komme opp i hele 30 % (1).

Det koster mindre enn 1 amerikansk dollar å vaksinere et barn mot meslinger, og det gjøres mye for å øke vaksinasjonsgraden i mange utviklingsland (2). Antall dødsfall som følge av meslinger er kraftig redusert i mange deler av verden, men i flere afrikanske land er meslingepidemier fortsatt vanlig og dødeligheten høy.

En studie som nylig er publisert i PloS Medicine, gir tall for utbredelse og dødelighet av meslinger under tre store epidemier i Tsjad, Niger og Nigeria i 2004 – 05 (3). Alle familiene i de tre affiserte områdene, med et samlet innbyggertall på over 64 000, ble kontaktet og intervjuet om ev. forekomst og forløp av meslinger og om hva de hadde foretatt seg. Andelen barn som var vaksinert mot meslinger, var lav, tilgangen til helsetjenester var dårlig og mange hadde søkt helsehjelp sent. Det ble identifisert 3 198 tilfeller av meslinger med aldersspesifikke rater på 17 – 24 % blant barn under fem år. Om lag to tredeler av dem med meslinger utviklet luftveisplager og/eller diaré. 2,8 – 7 % døde, flest blant barn under fem år. De aller fleste av dem var ikke vaksinert, og de døde i sine hjem.

Studien ble gjennomført i samarbeid med Leger Uten Grenser, Verdens helseorganisasjon og helsemyndighetene i hvert av landene. Studien er grundig og omfattende, selv om den har sine metodologiske svakheter. Resultatene er en viktig påminnelse om at meslingepidemier må erkjennes tidlig for å igangsette effektive tiltak, både hva gjelder lokalbefolkning og enkeltpasienter, og at vaksinering er det aller viktigste tiltaket for å redusere forekomst og dødelighet av meslinger.

1

Moss WJ. Measles still has a devastating impact in unvaccinated populations. Plos Med 2007; 4: e24. doi:10.1371/journal.pmed.0040024 (1.2.2007).

2

Sommerfelt H, Godal T. Vaksinasjon i et utviklingsperspektiv Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2674 – 7.

3

Grais RF, Dubray CD, Gertsi S et al. Unacceptably high mortality related to measles epidemics in Niger, Nigeria, and Chad. Plos Med 2007; 4: e16. doi:10.1371/journal.pmed.0040016 (1.2.2007).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse