Egne slagenheter gir best behandling

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

De fleste norske sykehus har egne avdelinger for behandling av slagpasienter. Det er også det beste for pasientene.

Om lag 15 000 personer rammes hvert år av hjerneslag i Norge. Illustrasjonsfoto Dennis MacDonald, Age fotostock/GV-Press

Holdningene til og mulighetene for å behandle hjerneslag har endret seg. Det er opprettet egne slagenheter ved nesten alle norske sykehus. Slike enheter har spesialisert bemanning og bedre mulighet til akutt behandling og opptrening.

I en italiensk observasjonsstudie vises det nå at behandling ved slike slagenheter bedrer prognosen ved akutt hjerneslag (1). Blant mer enn 10 000 pasienter som ble utskrevet med diagnosen hjerneslag, hadde omkring 10 % vært behandlet ved slagenheter. Disse hadde en oddsratio på 0,8 for å dø eller få en alvorlig funksjonshemning i forhold til pasienter behandlet ved vanlige sykehusavdelinger. Forskjellene var uavhengig av aldersgruppe og holdt seg over tid. Studien bekrefter resultatene fra mindre, randomiserte studier.

– Ingen annen måte å behandle pasienter med hjerneslag på har like stor effekt som slagenheter, sier seksjonsoverlege Ole Morten Rønning ved Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

– Uansett alder og alvorlighetsgrad av hjerneslaget bør alle pasientene så fort som mulig legges inn ved en slik spesialisert avdeling. De fleste sykehus i Norge har nå organisert slagbehandlingen på denne måten. Men enkelte steder er enhetene for små, slik at noen pasienter fremdeles må behandles ved andre typer avdelinger, sier Rønning.

Anbefalte artikler