Tarmfloraen påvirker fedme

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Bakteriefloraen i tarmen er forskjellig hos overvektige og hos slanke, viser nye studier. Men er dette årsak eller virkning?

I to nye studier har man nå funnet forskjeller i bakteriefloraen hos tykke og tynne mennesker og mus (1, 2). En amerikansk forskningsgruppe fant at andelen bakterier av gruppen Firmicutes var større hos overvektige mennesker og mus enn hos slanke. Når de overvektige slanket seg, ble andelen Firmicutes mindre. En høy andel av denne bakteriegruppen førte til opptak av flere kalorier fra tarmen hos både mus og menneske. I tillegg viste det seg at når slike tarmbakterier fra overvektige mus ble overført til slanke mus, la musene på seg.

– Dette er banebrytende studier, som åpner et helt nytt forskningsfelt, der arbeidet med det humane genomet utvides ved også å omfatte gener av de mange trillioner av mikroorganismer som koloniserer menneskekroppen. Til sammen utgjør disse det såkalte metagenomet, sier assistentlege Michael Bretthauer ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet.

– Resultatene fra disse studiene indikerer en sammenheng mellom sammensetningen av tarmflora og risikoen for fedme hos verten, altså mennesket. Forskerne viste på en meget elegant måte at bakteriefrie mus som ble tilført bakterier fra fete mus, la på seg i mye større grad enn mus som fikk transplantert tarmflora fra slanke mus.

Studiene reiser like mange nye spørsmål som de besvarer, men resultatene sannsynliggjør at kroppsvekten delvis er påvirket av den individuelle tarmfloraen, sier Bretthauer.

Anbefalte artikler