Redder liv enkelt og rimelig

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Et enkelt røykeavvenningsprogram som tilbys pasienter med hjertesykdom, redder liv. Tiltaket har en svært lav kostnad per sparte leveår og bør bli rutine ved alle hjerteavdelinger.

  Slik konkluderer overlege Petter Quist-Paulsen i sin avhandling The effects of smoking cessation intervention in patients with coronary heart disease – a randomised controlled trial.

  – Til tross for at dødeligheten fem år etter hjerteinfarkt reduseres med 50 % dersom pasienten slutter å røyke, er det bare én av tre som slutter. Det har vært overraskende lite fokus på dette både i klinisk praksis og litteraturen, sier Quist-Paulsen.

  250 røykere som var innlagt ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand på grunn av koronarsykdom, deltok i studien. Halvparten fikk vanlig behandling, mens den andre halvparten fikk hjelp til å slutte å røyke.

  – Vi informerte pasientene i intervensjonsgruppen om helseskadene ved røyking, og de fikk se kurver som viste hvor stor risikoen var for å dø dersom de fortsatte å røyke. Vi fulgte også opp pasientene i et halvt år ved å ringe jevnlig og spørre hvordan det gikk, forklarer han.

  Etter ett år hadde 37 % i kontrollgruppen og 57 % i intervensjonsgruppen stumpet røyken, altså 20 % flere blant dem som gjennomgikk røykeavvenningsprogrammet. Quist-Paulsen og hans kolleger har gjort analyser som viser at dette er en svært rimelig måte å redde liv på, og mener tilsvarende hjelp til røykekutt bør bli vanlig ved flere hjerteavdelinger både i Norge og i Europa.

  Han disputerte for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen 9.2. 2007.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media