Selvbehandling har god effekt mot vannlatingsbesvær

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Målbevisst endring av vaner ved blæretømming og livsstil bør være første behandlingsvalg for plager i nedre urinveier hos menn.

  Symptomer i nedre urinveier forekommer hos rundt halvparten av menn over 65 år. Behandlingen varierer fra observasjon til medikamentell behandling og kirurgi. Nå har engelske forskere undersøkt virkningen av selvbehandling for menn med nedre urinveisplager (1).

  Studien omfattet 140 menn, og 73 ble randomisert til å delta i et selvbehandlingsprogram som omfattet samtaler og veiledning for å endre livsstil og vaner ved blæretømming, i tillegg til et standardopplegg. De andre fulgte standardopplegget med observasjon, eventuelt etterfulgt av medikamentell behandling eller kirurgi. Etter tre, seks og 12 måneder kom intervensjonsgruppen langt bedre ut enn standardgruppen når det gjaldt behandlingssvikt og reduserte symptomer.

  – Dette er en interessant og viktig studie som omhandler en plagsom tilstand som rammer de fleste eldre menn, tidligere kalt prostatisme, sier professor Steinar Karlsen ved Oslo Urologiske Universitetsklinikk. I dag vet man at årsakene er varierte og at plagene kan skyldes normale aldersforandringer i urinblære og bekkenbunn. Studien er den første prospektive randomiserte undersøkelsen om effekt av observasjon og strukturert selvbehandling som første behandlingsvalg.

  Undersøkelsen bekrefter vår kliniske erfaring at mange pasienter behandles adekvat med observasjon og konservativ behandling. Den viser også at et aktivt, individualisert og strukturert oppfølgingsprogram gir bedre resultat enn passiv observasjon. Utfordringen til helsepersonell er tverrfaglig samarbeid, tidsbruk og evne til veiledning av pasientene. Resultatet kan bli økt livskvalitet og reduserte kostnader i helsevesenet, sier Karlsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media