Faglighet forener

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening har opprettet et utvalg for helseøkonomi og helsetjenester.

Jo Erik Brøyn (Nbupf, Sogn senter), Sissel Øritsland (Nbupf, Haugesund), Frode Larsen (Ullevål), Ola Marstein (Søndre Oslo DPS, leder), Otto Mathisen (Nordlandssykehuset), John Erik Berg (Lovisenberg). Foto Lise B. Johannessen

Utvalget som er rådgivende overfor styrene i de to foreningene, skal særlig arbeide med forberedelsene til et nytt finansieringssystem for psykisk helsevern. Det skal holde kontakt med fagmiljøer utenfor og innenfor Legeforeningen, og ser sin oppgave mer som å innhente informasjon, opplyse medlemmer og påvirke andre aktører i helsevesenet og myndigheter enn selv å generere ny kunnskap.

– Foreningene har gjort dette som et felles prosjekt, med fire medlemmer fra voksen- og to fra barnepsykiatrien. Vi har mye felles, og mye å lære av hverandre. Da psykologene fikk høre om oss, opprettet de straks et tilsvarende utvalg, og vi møtes jevnlig, sier Ola Marstein ved Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter (DPS).

– Aktuelt i år er utviklingen av et «prosedyrekodesett» tilsvarende det somatikken har hatt lenge. Dette skal først og fremst beskrive hva kompetansen i fagfeltet brukes til, noe som igjen knytter oss opp til veiledninger for utredning og behandling, og til kvaliteten på resultatet. Om dette kan brukes til finansiering, er vi ikke ferdig med ennå, men vi merker en felles vilje i faget til å komme frem til bedre mål enn simpel konsultasjonstelling. På Psykiatriveka 2008 vil vi arrangere en workshop om finansiering og prosedyrekoder. I dette arbeidet ser vi over landegrensene og knytter forbindelser med svenske kolleger, sier Marstein.

Anbefalte artikler