Artikkel

Sentralstyret godkjente i sitt januarmøte nye vedtekter for følgende fagmedisinske foreninger som et ledd i overgangen fra spesialforening:

Norsk barnekirurgisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for otorhinolaryngologi/Hode & Halskirurgi, Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, Den norske patologforening, Norsk nevrokirurgisk forening, Fagmedisinsk forening for klinisk farmakologi, Norsk gynekologisk forening. Norsk forening for medisinsk genetikk fikk også godkjent sine vedtekter under forutsetning av endring av en setning i § 4, 1. ledd.

Anbefalte artikler