F. A. Lindberg svarer:

Fedon Alexander Lindberg Om forfatteren
Artikkel

Sven Carlsen kommer med til dels indirekte kritikk mot min anbefaling om at pasienter med type 2-diabetes rutinemessig bør testes for vitamin B12 før og etter start av metforminbehandling og før doseøkning for å vurdere om det er behov for tilskudd (1).

At vitamin B12-reduksjon er en vanlig og kjent bivirkning av metforminbehandling, bestrider Carlsen ikke. Tvert imot gir han en fyldig og god forklaring på mekanismen bak denne. Han nevner at tross denne bivirkningen er det publisert lite om metforminassosiert pernisiøs anemi og/eller nevropati. Dette er ikke ensbetydende med at slike bivirkninger ikke forekommer, bare at man ikke har undersøkt det godt nok. Carlsen påstår imidlertid at dette ikke forekommer og forklarer det ved at metforminindusert malbsorpsjon av vitamin B12 ikke er noe stort klinisk problem i vestlige populasjoner. Dette er en selvmotsigelse. Hvordan kan man påstå at noe ikke forekommer hvis det er publisert lite om det?

Man behøver ikke å ha utviklet pernisiøs anemi eller nevropati for å trenge tilskudd av vitamin B12. Suboptimalt nivå av vitamin B12 er forbundet med høyere homocysteinnivå, og selv om høyt homocysteinnivå kan være en markør og ikke en årsak til bl.a. hjertesykdom, er det god grunn til å hevde at det er viktig å ha et normalt nivå av både vitamin B12 og homocystein.

Carlsen antar at norske diabetikere gjennomgående har et høyere kjøttinntak enn kinesere og derved også et høyere inntak av vitamin B12. Dette er en påstand som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Ei heller er det slik at høyere inntak automatisk garanterer normalt nivå av vitamin B12 all den tid det foreligger metforminindusert malabsorpsjon. Ved vår klinikk måler vi rutinemessig nivåene av vitamin B12 og homocystein hos alle pasienter med type 2-diabetes før og etter oppstart med metformin og etter doseendringer og ser en klar reduksjon, der mange kommer helt ned i det laveste normalnivået av referanseområdet for vitamin B12, mens homocysteinnivået stiger. Når pasienter med type 2-diabetes i utgangspunktet er utsatt for utvikling av nevropati, og lave vitamin B12-nivåer kan medvirke til bl.a. nevropati, ser jeg all grunn til å anvende føre-var-prinsippet og fortsatt anbefale rutinemessig måling av vitamin B12-nivået ved metforminbehandling (2, 3).

Anbefalte artikler