Etter hjerneslaget

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McCann, A.

  Stroke survivor

  A personal guide to recovery. 254 s, tab, ill. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. Pris GBP 13

  ISBN 1-84310-410-5

  Denne boken er skrevet av en ung mann som fikk lillehjerneinfarkt på grunn av vertebralisdisseksjon. Boken er først og fremst skrevet for pasienter med hjerneinfarkt og deres pårørende, men kan med fordel også leses av helsepersonell som arbeider med hjerneslagpasienter. Forfatterens målsetting er å presentere viktig informasjon om hjerneslag belyst med egen sykehistorie.

  Først kommer et kort sammendrag av forfatterens liv før hjerneslaget. Deretter beskrives i detalj hjerneslaget fra symptomdebut til sykehusoppholdet og opptreningen etter utskrivningen. Siste del er en populærvitenskapelig fremstilling av hjernens anatomi, årsaker til hjerneslag, symptomer ved hjerneslag og forebyggende behandling etter hjerneslag. Forfatteren beskriver ulike senfølger etter hjerneslag fra vanlige nevrologiske utfall som afasi og lammelser til psykososiale problemer. Boken inneholder videre en omfattende seksjon hvor behandlingsstrategier som ergoterapi, logopedi, fysioterapi og mer utradisjonelle behandlingsformer som hydroterapi, kinesiologi, ernæringsstrategier m.m. er omtalt. Til slutt kommer et appendiks med sykehistorier fra flere unge hjerneslagpasienter.

  Et viktig poeng for forfatteren er at hjerneslagpasienten må ta ansvar og kontroll over egen situasjon og opptrening. Dette illustreres godt gjennom forfatterens uvanlig sterke motivasjon og vilje til å trene seg opp. Boken er lettlest og vil utvilsomt virke inspirerende på pasienter med hjerneslag når det gjelder muligheten til å bli bedre dersom rehabiliteringen prioriteres.

  En svakhet er at gjennomgangen av den medisinske behandlingen av hjerneslag i akuttfasen og ulike sekundærprofylaktiske strategier er noe usystematisk beskrevet. Forfatteren understreker imidlertid meget klart den viktige betydningen av umiddelbar innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag i sykehus og viktigheten av folkeopplysning når det gjelder de vanligste akuttsymptomene ved hjerneslag (lammelse, taleforstyrrelse og synsforstyrrelser).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media