Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Hanna Hånes

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug
Dagny Faksvåg Haugen

Medisin og vitenskap

Olaf Gjerløw Aasland
Terje P. Hagen
Pål E. Martinussen
Knut-Arne Wensaas
Nina Langeland
Guri Rørtveit
Hans Morten Kristiansen*
Svein Færestrand
Gabriel Christian Forselv
Harald Vik-Mo
Rune Svenningsen
Anton Langebrekke
Erik Qvigstad
Camilla Rønning
Arnstein Finset
Eirik Helseth
Knut Wester
Elisabeth Kvaavik
Oddrun Samdal
Kerstin Trygg
Lars Johansson
Knut-Inge Klepp
Nanna Lien
Bernadette N. Kumar
Lars Lien
Hege Berg Henriksen
Svein Olav Kolset
Siri Damman
Wenche Barth Eide

Perspektiv og debatt

Gernot Ernst
Karin Aaker
Bente Kirkhorn
Elisabeth Borhaug
Hartwig Kørner
Jon Arne Søreide
Tom Glomsaker
Kjetil Søreide
Lars Fjetland
Wivi-Ann Tingvoll
Torill M. Sæterstrand
Hanne F. Harbo
Sverre Mørk
Christian Vedeler
Kjell-Morten Myhr
Hans Th. Waaler
Ivar Sønbø Kristiansen
Hallvard Håstein
Andreas H. Storeheier
Olav G. Aasland
Vilhjalmur Finsen
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Ståle Onsgård Sagabråten
Ole Rikard Haavet
Kristin Prestegaard
Trond Egil Hansen
Kjartan Olafsson
Unni Aanes
Arnfinn Engeset
Trond Egil Hansen
Elen Gjevik
Anett Kaale
Eili Sponheim
Marit Aarønæs

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Agnes Aabel Haugen
Vilde Rasdal Lehland
Line Boym
Anders Askelund

På tampen

Kjetil Søreide