Tre små bøker om autisme

Elen Gjevik, Anett Kaale, Eili Sponheim Om forfatterne
Artikkel

Mohlin, M

Medhus, M.

Høytfungerende autisme og Asperger syndrom

En innføring for voksne. 32 s, ill. Oslo: Omnipax, 2005 Pris NOK 138

ISBN 82-530-2847-4

Mohlin, M

Medhus, M.

Slik kan det være å ha høytfungerende autisme og Asperger syndrom

30 s, ill. Oslo: Omnipax, 2005. Pris NOK 68

ISBN 82-530-2846-6

Mohlin, M

Medhus, M.

Martes bok

109 s, ill. Oslo: Omnipax, 2005. Pris NOK 138

ISBN 82-530-2845-8

De to første av disse tre er informasjonsbøker – en for barn og en for voksne. Den siste er en barnefortelling om en jente med Aspergers syndrom. De fremstår som en helhet, men kan også leses enkeltvis. Leserne kan være barn som selv har autisme eller Aspergers syndrom, og deres søsken, klassekamerater, foreldre og lærere. De er tenkt som utgangspunkt for dialog mellom voksne og barn, og forfatterne har kalt dem «samtalebøker». De er pent innbundet og rikt illustrert.

Teksten er til tider vel ordrik og innholdet noe diffust fremstilt. Det er uheldig, spesielt med tanke på at den er beregnet på barn.

Vårt hovedinntrykk er at man ville ha tjent på bedre innholdsmessig og språklig bearbeiding. Forfatterne skal imidlertid ha honnør for at de har laget introduksjonsbøker om autisme og Aspergers syndrom. Det finnes ikke mye stoff på norsk som omhandler temaet på en lett tilgjengelig måte, spesielt ikke materiell som henvender seg til barn.

Anbefalte artikler