Påvirker innsikt operasjonshyppighet?

Andreas H. Storeheier, Olav G. Aasland, Vilhjalmur Finsen Om forfatterne

Vi viser til vår artikkel Påvirker innsikt operasjonshyppighet? i Tidsskriftet nr. 6/2005 (1). Ved en nærmere gjennomgang av dataene viser det seg at det er feil i de rapporterte resultatene for andelen barn som var født ved keisersnitt. Dataene var samlet på en slik måte at det ikke var mulig å beregne dette. Ved en ny analyse er det riktige resultatet at i den generelle befolkningen med barn var det 12 % hvor ett eller flere av barna var født ved keisersnitt, blant leger generelt var det 21 % (p < 0,001) og blant gynekologer 27 % (p < 0,05 sammenliknet med blant leger generelt).

Vi beklager feilen. De riktige tallene nødvendiggjør imidlertid ikke endringer i diskusjonen eller konklusjonen i artikkelen.

1

Storeheier AH, Aasland OG, Finsen V. Påvirker innsikt operasjonshyppighet? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 718 – 20.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler