Polymorfisme i gen gir økt risiko for fedme

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Befolkningsstudier har avslørt en felles genetisk faktor som gir økt risiko for overvekt.

  Genetiske faktorer spiller en betydelig rolle ved overvekt. Foreløpig er funnene inkonsistente når det gjelder kandidatgener forbundet med fedme. Engelske forskere har gjort helgenomsøk ved type 2-diabetes for å identifisere felles genetiske faktorer (1).

  Analyse av enkeltnukleotidpolymorfismer hos personer med type 2-diabetes og kontrollpersoner avslørte polymorfismer som hadde sterk sammenheng med diabetes. Analyse av en slik polymorfisme i FTO (fat mass and obesity associated)-genet viste at assosiasjonen med diabetes nesten utelukkende besto i en effekt på kroppsvekt. En sammenheng mellom den bestemte genotypen av FTO-genet og risiko for overvekt ble bekreftet i 13 kohorter av barn og voksne med 39 000 deltakere. Homozygote for høyrisikoallelet veide 3 kg mer enn de som var homozygote for lavrisikoallelet.

  – Det er første gang det er vist at en enkelt genvariant har så stor betydning for kroppsvekt i befolkningssammenheng. Funksjonen til FTO-genet er ukjent. Genet ble først identifisert i en mutant mus som hadde sammenvokste tær, sier stipendiat Teresia Wangensteen ved Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus.

  – Studien viser hvordan et helgenomsøk kan identifisere nye kandidatgener for en sykdom. I dette tilfellet har man funnet et gen man ikke trodde hadde noen funksjon i energibalansen. Dette illustrerer at man nesten ikke kan tenke vidt nok i jakten på kandidatgener, sier Wangensteen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media