Klassiker innen klinisk gastrokirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Yeo, CJ.

Shackelford’s Surgery of the alimentary tract

2 bd. med CD-ROM. 6. utg. 2 418 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2007. Pris USD 399

ISBN 978-1-4160-2357-9

Dette verket har rundet 50 år. Sjette utgave er slankere enn de tidligere og har fått en tydelig ansiktsløftning, og volumet er redusert fra fem til to bind. Charles Yeo (Philadelphia, USA) har overtatt redaktøransvaret etter Shackleford & Zuidema. Verket er nå delt inn i fire seksjoner, hver redigert av egne fagredaktører, med bidrag fra over 300 forfattere, hovedsakelig amerikanere. Det er beregnet på utdanningskandidater og spesialister i gastroenterologisk kirurgi.

Noe overlapping mellom kapitlene forekommer, uten at det er til nevneverdig sjenanse. Imidlertid er kapittel 55, Operations for peptic ulcer, og kapittel 56, Vagotomy and drainage, i hovedsak så gjentakende at de burde vært redigert til ett. I kapitlet om appendix blir derimot temaet neoplasier, inkludert karsinoider, avspist med et lite avsnitt med kun to referanser, hvorav den ene fra 1973. Dette er ikke dagligdagse tilstander, men nettopp av den grunn kunne man forvente noe mer utdyping i dette encyklopediske verket.

Dette bindet kunne i større grad hatt en mer kunnskapsbasert tilnærming til litteraturen og konkrete kliniske anbefalinger. Kapitlene er slik de nå står hovedsakelig encyklopediske i innhold, ofte uten vekting av studier, funn og resultater i tabellform eller flytdiagrammer. De er dermed mest egnet som oversikt i det gastroenterologiskkirurgiske fagfeltet, mindre for å trekke slutninger i klinisk praksis. Flere av kapitlene er tydelig orientert rundt den nordamerikanske sfære og mangler referanser til europeiske studier. Andre subspesialiserte verk, der man omtaler øvre og nedre gastrokirurgi hver for seg, er nok mer detaljerte og fokuserte i innhold. I dette tobindsverket får man imidlertid hele den gastroenterologiske kirurgien samlet. Ikke minst med elektronisk tilgang til bildematerialet kan man gjennom sin spesialistutdanning i generell og gastroenterologisk kirurgi ha nytte av denne boken. Prisen er omtrent en krone per side.

Anbefalte artikler