Bør ikke dele ut medisiner

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsemyndighetene foreslår å åpne for at ufaglærte kan dele ut medisiner. Det vil kunne øke risikoen for feilmedisinering, mener Legeforeningen.

  Faren for feilmedisinering kan øke dersom ufaglærte skal dele ut medisiner. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Faren for feilmedisinering kan øke dersom ufaglærte skal dele ut medisiner. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Dette kan gå ut over pasientsikkerheten, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Ifølge dagens regelverk er det leger som kan gjøre i stand medisiner og gi dem til pasienter. Men legene kan delegere dette til sykepleiere og vernepleiere. Sosial- og helsedirektoratet har sendt ut forslag til ny forskrift hvor kravet til formell kompetanse fjernes, og foreslås erstattet av at helsepersonellets reelle kompetanse skal være avgjørende for utdeling av legemidler.

  – Dette kan åpne for en større bruk av ufaglærte på dette feltet, og det kan bli store forskjeller i opplæringstilbud og kompetansevurdering rundt om i landet. Da kan faren for feilmedisinering øke, frykter Janbu.

  Det blir i så tilfelle arbeidsgivers ansvar å avgjøre om en ufaglært har tilstrekkelig realkompetanse. Arbeidsgiver må da eventuelt følge opp den ansatte og sørge for opplæring. Legeforeningen mener dette bare bør være en ordning med dispensasjon, og at vedkommende vil måtte arbeide under tilsyn og veiledning av sykepleier eller vernepleier.

  – Av hensyn til pasientsikkerheten er det viktig å stille krav til formell kompetanse for å utarbeide gode rutiner for bruk av legemidler og for å dele ut legemidler, sier legepresidenten.

  Legeforeningen støtter sammenslåingen av dagens to forskrifter om legemiddelhåndtering til en felles forskrift som er gjort mer generell og som gjelder for både sykehus, andre helseinstitusjoner og den kommunale helsetjenesten. Direktoratet tar i høringsnotatet opp praktiske problemer i hjemmesykepleien, hvor legen som delegerer i mange tilfeller ikke vet hvem han/hun delegerer myndighet til. – Det er vanskelig for fastlegen å skulle ta systemansvar for eksempel for lokal organisering. Det er bra at den nye forskriften avklarer forholdet mellom systemansvaret og profesjonsansvaret, mener hun.

  Det har også ofte vært et problem at fastlegen ikke vet hvilke legemidler andre har forskrevet for hjemmeboende pasienter som har hjemmesykepleier. – Vi støtter derfor forslaget om at kommunen, i forståelse med pasienten, skal sikre at fastlegen får informasjon, sier Torunn Janbu.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media